حضور شهردار رشت در جمع راهنمایان گردشگری سراسر کشور

فرداد پرواز

3اسفند1395


دکتر ثابت قدم در بزرگترین پنل تخصصی دهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری ایران حضور یافت.

عصر دیروز سه دوشنبه دوم اسفند ماه شهردار رشت جناب دکتر ثابت قدم در بزرگترین پنل تخصصی دهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری ایران حضور یافت.

شهردار رشت در این حضور ضمن سخنرانی ، در خصوص شهر خلاق و توسعه رشت با محوریت گردشگری ،حوزه بازآفرینی و دیگر اقدامات شهرداری را تشریح نمود.

او سپس از نمایشگاه گردشگری که توسط استانهای شرکت کننده ایجاد شده بود بازدید نمود.


http://tnews.ir