خداحافظی بلیط های کاغذی با کاخ قجری

فرداد پرواز

05 مرداد 1396


به گزارش روابط عمومی کاخ گلستان، مسعود نصرتی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، در این باره گفت: با راه اندازی گیت بلیط الکترونیک در ورودی کاخ گلستان ،از این پس گردشگران راحت تر، می توانند بلیط تهیه کنند و هر گردشگر براساس تعداد موزه هایی که قصد بازدید دارد بلیط خود را شارژ می کند.

وی افزود: در هر موزه کاخ دستگاه پوز گذاشته شده است که در هنگام ورود گردشگران ،به جای ارائه بلیط کاغذی می توانند بلیط الکترونیکی خود را بر روی آن قرار دهند و مبلغ مورد نظر کسر شود، در مراحل بعدی قرار است خدمات بیشتری از طریق خریداری بلیط الکترونیکی برای بازدیدکنندگان فراهم شود.


http://www.donyayesafar.com