حال و آینده گردشگری غذا در دنیا

فرداد پرواز

29 خرداد ماه


دنیای اقتصاد، امیر شاملویی: سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در سال 2016 با هدف نشان دادن وضعیت مقاصد گردشگری غذا در سراسر جهان، در همکاری با اعضای خود از 29 کشور، دست به انجام یک پیمایش آنلاین در این خصوص زد و مواردی همچون مدیریت مقاصد، نهادهای آموزشی، شرکت‌های بازاریابی و مشاوره‌ای، فراهم آورندگان اقامت، تامین‌کنندگان غذا و نوشیدنی و سایر تامین‌کنندگان نیازهای این صنعت را در بخش‌های عمومی و خصوصی مورد بررسی قرار داد؛ مطالعه‌ای که نتایجش در گزارش اخیر UNWTO منتشر شد. هدف از این تحقیق دستیابی به درک بهتری از وضعیت فعلی مقاصد مختلف با توجه به گردشگری غذا، هم از نظر بخش عمومی و هم بخش خصوصی بود و آنها را از موقعیت و میزان اهمیت گردشگری غذا به عنوان موتوری برای توسعه اقتصادی آگاه می‌کرد. افزون بر این، این پیمایش نشان می‌داد که آیا ارتقای آنها بخشی از اهداف استراتژیک حال و آینده محسوب می‌شود یا خیر. این پیمایش به چند سوال خاص پاسخ می‌داد؛ «اهمیت توریسم غذایی، ترویج و استراتژی، اندازه‌گیری میزان تجربه گردشگری و اثرات آن بر جوامع و مقاصد.»


http://www.aftabir.com