جنگ خوشمزه در کلرادو

فرداد پرواز

23 مرداد 98


خیلی از مردم علاقه چندانی به کیک میوهای بیش از حد ندارند. در کلرادو روشی خاص برای از بین بردن مقدار اضافی کیک میوهای وجود دارد. ساکنین مانیتوو اسپرینگز در کلرادو اواخر ژانویه جشنی برگزار میکنند، و در آن بهصورت خاص، کیکهای میوهایِ باقیمانده جشن را پرتاب میکنند.

قانون این جشن بدین شکل است که افراد در ابتدا باید یک غذایی که فاسد نشود را به بانک غذای محلی اهدا کنند و سپس با شرکت در این مسابقه، ببینند چه کسی کیک میوهای خود را به دورترین فاصله پرتاب میکند. پرتاب دست، تیرکمان و حتی توپ دستی برای پرتاب کیک میوهای استفاده میشود. همچنین در سال 2007 گروهی از مهندسان شرکت بوئینگ با روش ابداعی خود، توانستند به رکورد پرتاب، 433 متر برسند .