جنوب و مدیترانه اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه باعث رشد گردشگری از اکتبر 2017

فرداد پرواز

28 آذر 1396


تقاضای گردشگری قوی از ماه های قبل از سال 2017، از جمله فصل پنجم نیمکره شمالی، از اکتبر حفظ شد. مقصد در سراسر جهان در ده ماه اول سال جاری، 1،177 میلیون نفر (7٪) مسافران بین المللی توریست (بازدید کنندگان یک شبانه) را دریافت کرده اند، که 70 میلیون نفر بیشتر از مدت مشابه سال 2016 بوده است. نتایج حاصل از رشد پایدار در بسیاری از نقاط جهان و بهبودی قوی در کسانی که در سال گذشته کاهش یافته است.به طور خاص، مقصد در جنوب و مدیترانه اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه قدرت خارق العاده ای را نشان داد. رشد در ورودی های بین المللی بیش از 7٪ در تمام نقاط اروپا و جنوب دریای مدیترانه، با بهبود سریع در ترکیه و افزایش دو رقمی برای بسیاری از اهداف دیگر منطقه است. در شمال آفریقا و خاورمیانه، مصر، تونس و فلسطین به شدت از سقوط سال های گذشته به شدت افزایش یافتند، در حالی که مراکش، بحرین، اردن، لبنان، عمان و امارات متحده عربی دبی همه را به رشد پایدار گزارش دادند.


http://media.unwto.org