جشنواره پاییز تاکایاما، ژاپن

فرداد پرواز

15 آبان 97


برای 350 امین سال، جشنواره پاییز تاکایاما در 9 و 10 اکتبر برگزار می شود. این رویداد زیبای پاییز در شهر قدیمی تاکایاما برگزار می شود و در اطراف معبد Sakurayama Hachiman قرار دارد.