جشنواره نور در برلین

فرداد پرواز

14 آبان 97


به برلین بروید تا یکی از مشهورترین جشنواره های هنر نور در جهان را تجربه کنید.

در چهاردهمین سال، جشنواره نور از هنرمندان بین المللی استقبال می کند.

از 5 - 14 اکتبر، کل شهر با نماد ها، بناهای تاریخی، ساختمان ها، خیابان ها و میدان ها به یک استیج تبدیل می شود.

کجا اقامت کنید: هتل مشهور Adlon Kempinski، که در مقابل دروازه معروف Brandenburg واقع شده است.