جشنواره بین المللی بادبادک International Kite و جشن شیرینی در حیدرآباد از 13 ژانویه

فرداد پرواز

14 دی 1396


وزیر گردشگری، آزیمرا چاندولال، وزیر گردشگری، Sunita Bhagwat، وزیر گردشگری Burra Venkatesham و مدیر اداره فرهنگ Mamidi Harikrishna از جمله مقامات بودند که در این برنامه حضور داشتند.سومین جشنواره بین المللی Telangana (TIKF) 2018 همراه با نخستین جشنواره بین المللی شیرینی در روز چهارشنبه در دبیرخانه Telangana برگزار شد.

در حالی که جشنواره بادبادک در هماهنگی با وزارت گردشگری اتحادیه سازماندهی شده است، جشنواره شیرینی، ابتکار عمل نخستین دولتتلانگانا Telangana است. هر دو از 13 ژانویه تا 15 ژانویه در زمین های Parade Grounds برگزار می شوند، در حالی که دو نسخه قبلی جشنواره کویت در آکادمی آقاخان Aga Khan در شمش آباد Shamshabadبرگزار می شود. در جشنواره بادبادک، تیم های پروازی بادبادک از 12 کشور در کنار 11 باشگاه پو-هندی شرکت خواهند کرد. . رویداد پرواز ویژه شبانه بادبادک در هر سه روز جشنواره از ساعت 7 صبح تا 9 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.


https://telanganatoday.com