جشنواره انگور فرصتی مغتنم برای جذب گردشگر

فرداد پرواز

13 شهریور 1396


محمد حضرت پور گفت: این جشنواره می تواند در جذب گردشگران نیز نقش ایفا کرده و توجه سرمایه گذاران در این حوزه و همچنین حوزه فرآورده های کشاورزی جلب کند.

وی با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره انگور ارومیه،که از 16 تا 24 شهریورماه برگزار می شود اظهار کرد: پنجمین دوره از جشنواره انگور با تفکری نو و برنامه ریزی های متفاوت برگزار خواهد شد و سعی داریم تا درآمدزایی در تمامی بخشها را برای شهرمان رقم بزنیم.

حضرت پور،پنجمین جشنواره انگور را فرصتی برای بیان مشکلات عدیده باغداران عنوان کرد و گفت: شهرداری آنچه در توان دارد بهره جسته تا با جلب توجه به محصول انگور در شهرمان بخشی از توجهات ملی و بین المللی را به این سمت جلب کند.

شهردار ارومیه گفت: انگور ارومیه امروز نیازمند توجهات ملی و بین المللی است،تا با فروش رفتن آن به قیمت واقعی خود مطابق با بازارهای منطقه ای و بین المللی شاهد قدردانی از زحمات کسانی باشیم که بخش مهمی از چرخه اقتصادی شهر و استانمان را برعهده گرفته اند.

حضرت پور با اشاره به وجود انتقاداتی در جشنواره های دوره های گذشته ادامه داد: مطمئناً هرکاری که انجام می گیرد موافق و یا منتقدانی خواهد داشت و در این بین سعی کرده ایم تا با در نظر گرفتن بزرگان شهر و متخصصان امر،بخشی از انتقادها را پاسخگو باشیم.

وی یادآور شد: شهرداری ارومیه برای تبلیغ و بازاریابی انگور این شهر،هرآنچه در توان داشته در سالهای گذشته بکار برده و انگور ارومیه در حال تبدیل شدن به برند این شهراست و حجم وسیع مطالب و اخبار منتشرشده از انگور ارومیه در سالهای گذشته و در طی این جشنواره در رسانه های ملی اعم از مکتوب، مجازی و صداوسیما نشانگر آن است.


http://www.ghatreh.com