جزیره هنگام، اولین منطقه گردشگری حلال کشور

فرداد پرواز

29 شهریور 1396


مدیرکل غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم گفت: جزیره هنگام به عنوان اولین منطقه گردشگری حلال کشور، در نظر گرفته شد که بعد اقتصادی بسیار خوبی برای منطقه آزاد قشم خواهد داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کاظم قربانی اظهار کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به راه اندازی مرکز ملی تحقیقات حلال در کشور گرفته است چراکه امروزه مبحث حلال نه تنها برای مسلمانان حائز اهمیت است بلکه بعد علمی و بهداشتی آن برای غیرمسلمانان نیز اثبات شده و استانداردهای آن مورد استقبالشان واقع شده است، به گونه ای که شرکت های بزرگی چون مک دونالد از استانداردهای حلال در مواد غذایی مصرفی خود استفاده می کنند.

وی با بیان این که این اداره کل مجهز به تنها آزمایشگاه تخصصی مرجع حلال در جهان زیر نظر مرکز ملی تحقیقات حلال است، عنوان کرد: مبحث تشخیص حلال شامل سه بخش فقهی، تخصصی و آزمایشگاهی است که بخش فقهی توسط علما، بخش تخصصی توسط کارشناسان حلال و بخش آزمایشگاهی توسط متخصصان آزمایشگاه ،حلال است.


tnews.ir