جزیره هندورابی مقصد گردشگری پایدار در خلیج فارس

فرداد پرواز

15 مهر 1396


معاون محیط زیست دریایی ،سازمان محیط زیست گفت: هندورابی،به‌عنوان یک جزیره پایلوت گردشگری پایدار مطرح‌ شده است و برای عدم ورود صنایع به این منطقه پافشاری خواهیم کرد.

به گزارش فارس،فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست در خصوص تبدیل جزیره هندورابی به‌عنوان مقصد گردشگری گفت: هندورابی به‌عنوان یک جزیره پایلوت گردشگری پایدار مطرح‌شده است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست تأکید کرد: توسعه این جزیره صرفاً از جهت ایجاد زیرساخت‌های گردشگری پایدار خواهد بود.

وی افزود: برای دستیابی به اهداف گردشگری پایدار در جزیره هندورابی باید سختگیری‌های لازم برای عدم راه‌یابی صنایع را به آن داشته باشیم.

فرشچی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست بر روند توسعه جزیره هندورابی نظارت دارد اظهار داشت: این نظارت با همکاری منطقه آزاد کیش، خواهد بود.


http://tnews.ir