سورتسی، جزیره ای که تازه به دنیا آمده است!

فرداد پرواز

29 آبان 1396


در ۳۰ کیلومتری جنوب ساحل ایسلند، یکی از جوان ترین جزیره های جهان،به نام جزیره سورتسی واقع شده است، جزیره ای که توریست ها برا ی دیدنش به کشور ایسلند سفر می کنندجزیره سورتسی که تازه ۵۰ سال است که به دنیا آمده است، یکی از نوپاترین جزایر جهان محسوب می شود و مانند دیگر جزیره های دنیا، سورتسی هم در اثر فوران های آتشفشانی در زیر آب به وجود آمده است، فوران هایی که در عمق ۱۳۰ متری دریا اتفاق افتاده است. این فوران آتشفشانی در روز ۱۴ نوامبر سال ۱۹۶۳ اتفاق افتاد و بعد از آن بود که سورتسی به صورت رسمی متولد شد! و جالب است بدانید که این تولد را ماهیگیرانی که در دور و اطراف این جزیره روی آب بوده اند به چشم دیده اند، آن ها می گویند که ناگهان دود سیاه رنگی را دیده اند که از دور دست ها به هوا رفته است، کاپیتان کشتی هم اول تصور می کند که قایقی آتش گرفته است و این دود مربوط به آن است و بنابراین دستور داد تا آن موضوع را بررسی کنند.در دنیا مرگ و میرهای زیادی اتفاق می افتد، افراد زیادی به دنیا می آیند و خیلی ها هم از این دنیا می روند اما این اتفاق فقط منحصر به انسان ها نیست، موجودات دیگر هم مثل حیوانات این پدیده را تجربه می کنند و این چرخه همچنان ادامه دارد… جالب است بدانید که حتی موجودیت های غیر زنده هم شامل این پدیده می شوند که مثلا جزیره ها از جمله ی آن ها هستند! در ۳۰ کیلومتری جنوب ساحل ایسلند، یکی از جوان ترین جزیره های جهان به نام جزیره سورتسی واقع شده است، جزیره ای که توریست ها برا ی دیدنش به کشور ایسلند سفر می کنندجزیره سورتسی که تازه ۵۰ سال است که به دنیا آمده است، یکی از نوپاترین جزایر جهان محسوب می شود و مانند دیگر جزیره های دنیا، سورتسی هم در اثر فوران های آتشفشانی در زیر آب به وجود آمده است، فوران هایی که در عمق ۱۳۰ متری دریا اتفاق افتاده است. این فوران آتشفشانی در روز ۱۴ نوامبر سال ۱۹۶۳ اتفاق افتاد و بعد از آن بود که سورتسی به صورت رسمی متولد شد! و جالب است بدانید که این تولد را ماهیگیرانی که در دور و اطراف این جزیره روی آب بوده اند به چشم دیده اند آن ها می گویند که ناگهان دود سیاه رنگی را دیده اند که از دور دست ها به هوا رفته است، کاپیتان کشتی هم اول تصور می کند که قایقی آتش گرفته است و این دود مربوط به آن است و بنابراین دستور می دهد تا آن موضوع را بررسی کنند.افرادی که برای بررسی این موضوع به نزدیکی این منطقه رفته بودند در عوض قایق سوخته و آتش گرفته، با یک جزیره ی تازه متولد شده روبر شدند، جزیره ای که ۵۰۰ متر طول داشت و ارتفاع آن به بیشتر از ۴۵ متر می رسید. بعدها تصمیم گرفه شد،تا نام این جزیره از روی نام یکی از افراد اساطیری فرهنگاشان به نام سورتور گرفته شود و به همین دلیل این جزیره به نام جزیره سورتسی نام گذاری شد.


amusingplanet.com