جزیره اسپانیا جزیره island Ibizaبه منظور گسترش گردشگری، یک وبسایت جدید در چین راه اندازی می کند

فرداد پرواز

1 بهمن 1396


جزیره اسپانیایی island Ibiza ، واقع در شرق، یک وبسایت جدید را در چین به منظور گسترش بخش گردشگری خود در میان جمعیت چینی راه اندازی کرده است، مقامات ایبیزا Ibiza در نمایشگاه گردشگری را مداوم در مادرید اعلام کردند.این جزیره که سومین جزیره مجمع الجزایر Balearic Islands است، این وبسایت را در چارچوب FITUR که از 17 تا 21 ژانویه برگزار می شود، ارائه می دهد.شهردار ایبیزا Ibiza ، رفع رویز Rafa Ruiz ، به Xinhua گفت: "به نظر می رسد که هر کشور انگلیسی صحبت می کند، اما چنین نیست،" میلیون ها شهروند چینی وجود دارد و جامعه ای باز است، همیشه می گویم ایبیزا یکی از پایتخت های جهان است، ما با بسیاری از ملیت های مختلف همزیستی داریم و می خواهیم ملیت چینی در شهر ما باشد.در این مراسم، مقامات بر میراث تاریخی ایبیزا تأکید کردند، که شهر قدیمی آن، دالت ویلا، به طور رسمی توسط یونسکو به عنوان یک فهرست میراث جهانی نامگذاری شده است.


http://www.xinhuanet.com