جزایر ویرجین بریتانیا اولین کشتی های فصل جدید کروز را می پذیرد

فرداد پرواز

26 آذر 1396


تورتولا پییر پارک قبلا فعال بود، زیرا جزایر ویرجین بریتانیا اولین دو سفر رسمی کشتی کروز خود را با بازدید از نمایشگاه Marella Discovery و Celebration Marella دریافت کردند.این کشتی ها مجموعا حدود 2،800 مسافر را به این سرزمین آورده اند.یک کمیته استقبال در حال دریافت اطلاعات و دریافت اطلاعات برای مسافران کروز پس از خروج از آنها و وارد شدن به تاسیسات بندر می باشد.بسیاری از بازدیدکنندگان اظهار داشتند، گرچه آنها آگاه بودند که جزایر ویرجین بریتانیا تحت تأثیر اخیر طوفان ها قرار داشتند، آنها می خواستند از حمایت از جامعه محلی کنار بیایند، این راه آنها برای کمک به جامعه بود.بازدیدکنندگان 25 تا فروشگاه خرده فروشی در پارک تورتولا را با مشتاقانه دریافت کردند.


http://www.breakingtravelnews.com