جذب توریسم سلامت منوط به تامین زیرساخت ها در استان است

فرداد پرواز

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان وبلوچستان در چهارمین نشست راهبردی استان مقصد گردشگری کشور در سال ۹۶ بیان کرد: متولیان بخش گردشگری استان زمینه مشارکت فعال بخش خصوصی خارجی و داخلی را برای ایجاد زیرساخت گردشگری و آوردن تورهای گردشگری فراهم نماید.


12دی1395


معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان وبلوچستان در چهارمین نشست راهبردی استان مقصد گردشگری کشور در سال ۹۶ بیان کرد: متولیان بخش گردشگری استان زمینه مشارکت فعال بخش خصوصی خارجی و داخلی را برای ایجاد زیرساخت گردشگری و آوردن تورهای گردشگری فراهم نماید.

به گزارش ایسنا- منطقه سیستان و بلوچستان، علی اصغر جمشید نژاد جذب توریسم سلامت را منوط به تامین زیرساخت ها و ایجاد شهرک های سلامت در استان عنوان کرد و افزود: با الگوبرداري از استانهای پذیرنده گردشگر سلامت و آگاه سازی پزشکان استان مقدمات آن تامین شود.

معاون استاندار در ادامه با اشاره به معرفی سیستان و بلوچستان به عنوان مقصد گردشگری کشور در سال ۹۶ گفت: دستگاه های دولتی و حاکمیتی حداقل یک برنامه ملی اعم از همایش،جشنواره،کنگره ، سمینار و غیره را در این استان بپردازند و برگزار کنند.

به گفته وی تابلوهای راهنمای جاذبه های گردشگری و طبیعی جهت تسهیل دسترسی گردشگران در مسیرها نصب شود.

جمشید نژاد همچنین توسعه خطوط پروازی و افزایش ظرفیت هتلها و اماکن مسافرپذیر را مورد تاکید قرار داد.

وی برگزاری دومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان وعشایر استان در تهران را در جلب توجه گردشگران و بازدید کنندگان جهت انتخاب سیستان وبلوچستان به عنوان مقصد گردشگری خودشان مهم توصیف کرد.


http://tnews.ir