جایزه جهانی سفر به رأس الخیمه برای مراسم گشایش خاورمیانه رسیده است

فرداد پرواز

13 اسفند 1396


جوایز جهانی سفر نشان می دهد که مراسم افتتاحیه خاورمیانه 2018 در تاریخ 19 آوریل در رأس الخیمه امارات متحده عربی میزبان خواهد بود.مراسم فرش قرمز برگزاری مراسم افتتاحیه Grand Tour 2018 World Travel Awards - جستجو برای بهترین سازمانهای گردشگری در جهان است.

گرند تور همچنین 25 سالگرد جشنواره جهانی سفر را به عنوان افتخار برتری در صنعت مهمان نوازی بین المللی جلب می کند.نخستین بازدید از سفرهای جهانی سفر به رأس الخیمه، شمالی ترین امارات از امارات متحده عربی است.

نقاط گردشگری رو به رشد دارای آب و هوای غیرواقعی، فرهنگ سنتی، سواحل شنی و غنی از فعالیت است.


http://www.breakingtravelnews.com