جام جهانی 2018 روسیه (هتل مسکو)

جام جهانی 2018 روسیه (هتل مسکو)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
MOSUZ
2safar
O.R

1950000 تومان

3650000 تومان

1950000 تومان

1590000 تومان

9000000 تومان

Ryazansky تاریخ حرکت : 24 خرداد 97 4 شب هتل در مسکو
MOSUZ
2safar
O.R

5190000 تومان

9990000 تومان

5190000 تومان

3790000 تومان

1200000 تومان

Ryazansky تاریخ حرکت : 24 خرداد 97 13 شب هتل در مسکو
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9000000 تومان

موقعیت مکانی
Ryazansky
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 خرداد 97 4 شب هتل در مسکو
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
Ryazansky
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 خرداد 97 13 شب هتل در مسکو

دیدگاه مسافران