جام جهانی 2018 روسیه (هتل سنت پترزبورگ)

جام جهانی 2018 روسیه (هتل سنت پترزبورگ)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
FANTANKA
2safar
O.R

2450000 تومان

4450000 تومان

2450000 تومان

1950000 تومان

9000000 تومان

تاریخ حرکت : 24 خرداد 97- 4 شب هتل در سنت پترزبورگ
HOLLIDAY INN
2safar
O.R

3750000 تومان

6750000 تومان

3750000 تومان

2850000 تومان

1000000 تومان

تاریخ حرکت : 24 خرداد 97- 4 شب هتل در سنت پترزبورگ
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 خرداد 97- 4 شب هتل در سنت پترزبورگ
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 خرداد 97- 4 شب هتل در سنت پترزبورگ

دیدگاه مسافران