جامو Jammu و کشمیر Kashmir در حال آماده شدن برای کریسمس و سال جدید 2018 است

فرداد پرواز

10 دی 1396


بخش گردشگری در جامو و کشمیر برخی از برنامه های بزرگ برای دسامبر 2017 برنامه ریزی شده است.ایالت جاموJammu و کشمیر Kashmir، جایی که دره غروب آفتاب کشمیر و سرزمین خشن و زیبا هیمالیا Himalayan land of Ladakhهمراه با سایت های زیارت هندو در جامو و کترا، برنامه های زیادی برای دسامبر 2017 دارد. بخش گردشگری در حال برگزاری رویدادهای مهم برای کریسمس و سال نو، از جمله کارناوال زمستان برف است.این رویدادها در Pahalgamوگلمارگ Gulmarg ، دو مرکز بزرگ توریستی در کشمیر، به ویژه در ماه های زمستانی برفی، برنامه ریزی شده اند. هر دو آنها مقصد های اسکی محبوب هستند.


http://www.india.com