جاذبه های گردشگری ایران - پاسارگاد استان فارس - قسمت پنجم

جاذبه های گردشگری ایران - پاسارگاد استان فارس - قسمت پنجم

2safar

مجموعه پاسارگاد از بخش ها و قسمت های متفاوتی تشکیل شده ، که هر کدام در بر دارنده ی آثاری از سالهای سلطنت کوروش کبیر از سلسله هخامنشیان است، برخی از این آثار با جزئیات بیشتر و تکمیل تری مانند آرامگاه کوروش کبیر ، که سالم ترین اثر این مجموع به شمار می آید، هنوز پا بر جا هستند. اما از بسیاری از بناها و آثار موجود در مجموعه ی پاسارگاد آثار اندکی برجا مانده است.

2safar

بسیاری از بنا های این مجموعه تا اواخر حکومت هخامنشیان پا بر جا بودند و با حمله اسکندر ویران شدند اما بسیاری از بخش های این آثار در دروان های مختلف تاریخی با بی مهری تمام رو به رو بودند و سنگ ها و ستون های کاخ ها و بنا های پاسارگاد به عنوان مصالح مورد نیاز بنا های جدید تر مورد استفاده قرار گرفتند.

2safar

یکی از این بنا ها، کاروانسرای مظفری است، در نزدیک آرامگاه کوروش کبیر بنا شد، این بنا در خلال حکومت آل مظفر و به فرمان شاه شجاع مظفری(از سال 759 تا 766 ه.ش) از سنگ های کاخ ها و بنا های پاسارگاد ساخته شد. ساختمانی که سنگ های مرمرین و سفیدش با بد سلیقه ای تمام ، در قیاس با آثار باستانی پاسارگاد، بنایی بد ترکیب را شکل می دهند. بنایی که خود بخش از تاریخ و تاراج پاسارگاد خواهد بود.

2safar

کاروانسرای مظفری با مساحتی در حدود 208 متر بنا شد، سنگ های بنای های پاسارگاد تنها زیبایی این بنای عاریتی به شمار می رود. در دهه ی 1350 و سال های اخیر برخی از سنگ های سالم و قابل تشخیصبه به مکان های اولیه خود بازگردانده شدند.

2safar

یکی دیگر از بنای های اضافه شده در دوران پس از اسلام به مجموعه پاسارگاد، مسجدی است که امروزه آن را مسجد پاسارگاد می نامند. این مسجد در سال 602 هجری شمسی در زمان حکمرانی اتابکان فارس در کنار آرامگاه کوروش کبیر ساخته شد، البته همان طور که پیش گفتیم، به دلیل نا آگاهی و به تاراج رفتن تاریخ و هویت این دیار ، آرامگاه کوروش کبیر را آرامگاه مادر سلیمان نبی یا مشهد مادر سلیمان نبی می دانستند و قرار گرفتن مسجد هم در کنار آن در جهت تقدس و احترام بیشتر به آن مکان بود.

2safar

این مسجد خود به عنوان یکی از آثار تاریخی استان فارس قلمداد می شد اما در دهه ی 1350 سنگ ها و ستون های آورده شده از دیگر بنا ها و کاخ های پاسارگاد به مکان اصلی شان عودت داده شد و ستون ها و کتیبه های قرآنی و محراب آن را هم به مکان دیگری بردند.

2safar

با این حال، یکی از مهمترین عوامل تخریب بنا های پاسارگاد ، عامل انسانی بوده که گردشگران آن را از نزدیک حس می کنند. از دیگر آثار برجای مانده در پاسارگاد که هویتش به طور دقیق مشخص نیست، از آن به عنوان پل یاد می شود، این پل در مجموعه پاسارگاد و حد فاصل کاخ دروازه تا دیگر کاخ قرار داشته است. گردشگران می توانند بقای این پل باستانی را نیز مشاهده کنند، که بر اساس گمان های باستان شناسان متعلق به اواخر دوران هخامنشی و یا دوران پس از آن بوده است.