جاذبه های گردشگری ایران - پاسارگاد استان فارس - قسمت سوم

جاذبه های گردشگری ایران - پاسارگاد استان فارس - قسمت سوم

2safar

کاخ اختصاصی

سیاحت و قدم گذاشتن در مجموعه ی پاسارگاد، برای گردشگران با بازدید از بخش های مختلفی همراه است که هر کدام بخشی از هویت هخامنشیان در دوران حکمرانی کوروش کبیر را نشان می دهند و همان طور که پیش تر هم گفتیم، سایه کوروش کبیر به عنوان بنیان گذار سلسله ی هخامنشی و مهمتر از آن پادشاه شهیر تاریخ ایران این مجموعه را جذاب تر می کند.

2safar

کاخ اختصاصی نام بقایای یکی از کاخ های موجود در مجموعه ی پاسارگاد است که به دلیل ساختار معماری اش آن را کاخ اختصاصی کوروش کبیر و محل زندگی این پادشاه می دانند. آثاری که طی قرن ها دیگر شباهت چندانی به روز های جلال و جبروتش ندارد، اما بقایای برجای مانده ی این کاخ تصویری باشکوه را در ذهن متبادر می کند.

2safar

کاخ اختصاصی با مساحتی در حدود 3200 متر دارای تالاری بزرگ و مرکزی است و دو ایوان در قسمت های شرقی و غربی این کاخ قرار داشته است، هرچند آثار کمی از اتاق ها و دیوار های این اثر بر جای مانده اما بر اساس شکل سازه ، کاخ محل زندگی کوروش کبیر بوده است. در های اصلی کاخ هم در قسمت ایوان های شرقی و غربی قرار داشته است در درب های ورودی اصلی (این کاخ دارای دو در فرعی برای استفاده ی مستخدمین کاخ در قسمت های شمالی و جنوبی هم هست) هم نقوش کشیده شده ای از شاه هخامنشی وجود دارد که دارای تزئینات مشخصی است.

2safar

مصالح بکار رفته در کاخ اختصاصی سنگ است که از سه نوع سنگ سفید، سنگ آهکی سیاه رنگ و سنگ کبود رنگی بوده که از ویژگی های بارز کاخ اختصاصی به شمار می رود. تزئینات بکار رفته در این کاخ به شکل ساده ای اجرا شده است ، که با وجود شباهت های ابتدایی مانند کاخ های تخت جمشید با نقوش متراکمی شکل نگرفته اند. نکته قابل توجه دیگر در این کاخ کتیبه ای است که باخط میخی و در سه زبان ایلامی، فارسی و بابلی از کوروش کبیر نام برده و نوشته است: من کوروش شاه هخامنشی هستم.

2safar

کاخ دروازه

یکی دیگر از کاخ های موجود در مجموعه پاسارگاد که به عنوان سومین کاخ این مجموعه هم شناخته می شود، کاخ دروازه است، بنایی اثر چندانی از شکوه و عظمت اش باقی نمانده و از ستون های قطور و عظیم اش خبری نیست، باستان شناسان بر این باورند که کاخ دروازه همان طور که از اسم اش پیداست کاخ ورودی مجموعه پاسارگاد بوده و چیزی شبیه به کاخ دروازه ی ملل در تخت جمشید به شمار می آید و16 ستون کاخ دروازه را تشکیل می داده است، که متاسفانه خبری از ستون های سنگی آن نیست اما پایه های ستون یا همان زیر ستون ها خبر از حجم و عظمت ستون های کاخ می دهند.

2safar

این کاخ هم دارای دو درب اصلی و دو درب فرعی بوده که در های اصلی در قسمت های شرقی و غربی قرار داشته اند البته درب سمت شرق نزدیک به بخش جنوبی کاخ بوده و درب غربی هم به قسمت شمالی کاخ نزدیک بوده است، از بقایای کاخ دروازه مشخص است که در های فرعی هم در قسمت های مخالف در های اصلی قرار داشته اند.

2safar

گردشگران در این بنای تاریخی می توانند رگه هایی از معماری ایرانی عهد هخامنشی و شکل و ساختار دولت ابتدائی هخامنشی را ببیند و در دشتی پهناور شکوه برجای مانده باستانی مردمانی نادیده را حس کنند.