جاذبه های گردشگری ایران - نقش رستم فارس - قسمت سوم

جاذبه های گردشگری ایران - نقش رستم فارس - قسمت سوم

2safar

پس از بازدید از نقوش سنگی متعلق به ایلامیان و بنای رمزآلود مشهور به کعبه ی زردتشت که پیش تر آنها را معرفی کردیم ، به آثار و بقایای دوران هخامنشی رو به رو خواهیم بود. بزرگترین آثار هخامنشی هم در 6 کیلومتری نقش رستم قرار گرفته است و شما می توانید برای آشنایی بیشتر با مجموعه تاریخی تخت جمشید به سایت 2SAFAR سری بزنید.

2safar

اما بقایای دوران هخامنشی در نقش رستم چنان وهم انگیز هستند که ابهت و اقتدار هخامنشی را در کنار مقابر پادشاهانش به گردشگران انتقال می دهند، نقش رستم محل دفن چهار پادشاه بزرگ هخامنشی است و گردشگران می توانند در این مجموعه ی باستانی، آرامگاه های داریوش بزرگ پادشاه افسانه ای ایران ، خشایارشا (شاه شاهان ، پادشاهی که سپاهیانش تا دروازه های آتن پیش رفتند و صدای سم اسبان او هنوز هم در اروپا به گوش می رسد) ، اردشیر اول و داریوش دوم را از نزدیک ببینند.

2safar

آرامگاه داریوش کبیر به عنوان یکی از پادشاهان هخامنشی بر روی صخره ای 60 متری ، با ارتفاعی بالغ بر 26 متر از زمین ساخته شده است، هرچند به باور برخی از باستان شناسان این آرامگاه در دوران ساختش در ارتفاع بلند تری نسبت به زمین قرار داشته است.بر اساس گفته ی باستان شناسان با شروع ساخت برخی از سازه های تخت جمشید ، داریوش دستور ساخت آرامگاه خود را نیز صادر می کند.

2safar

آرامگاه داریوش با ویژگی های معماری خاصی ساخته شده است، که آن را ایده ی خود داریوش می دانند، کنده کاری های آرامگاه داریوش به شکلی صلیب مانند از دور نمایان می باشند. باستان شناسان بر اساس نوشته های مندرج در کتیبه های این قسمت از نقش رستم، آن را آرامگاه داریوش کبیر می دانند. یکی از نکات بارز در آرامگاه داریوش کبیر اِلمان های معماری، هویت های نقوش سنگی هخامنشی در جز به جز این آرامگاه و دیگر آرامگاه های پادشاهان هخامنشی در نقش رستم است.

2safar

بالای در ورودی کوچک آرامگاه کتیبه ای وجود دارد که نماد های هخامنشی مانند فروهر ، آتش مقدس در آتشدان شاهی هخامنشی و مردمان سرزمین های متعلق به ایران با لباس ها و نماد های مختلف کنده کاری شده اند. نمایی باشکوه از هنر و اقتدار پادشاهی هخامنشی که همچنان یکی از استوار ترین پایه های هویت ایران را به خود اختصاص داده است.

2safar

در ورودی آرامگاه در دوران هخامنشی مهرو موم بوده ، و امروزه هرچند قابل دست رس نیست اما در کنار قبر پادشاه 8 قبر دیگر وجود دارد که هویت قبر پادشاه هم قابل تشخیص نیست و مدرکی هم برای تعیین آن وجود ندارد، اما به باور باستان شناسان همسر و نزدیکان داریوش در قبر های دیگر این آرامگاه قرار دارند.

2safar

نقوش سنگی زیبا، نقش سنگی داریوش و اهورامزدا از دیگر بخش های این آرامگاه به شمار می آیند، که مهارت و توانایی معماری عهد هخامنشی را رخ می کشند. سنگ نبشته های داریوش کبیر بر آرامگاه خود نیز یکی از جذاب ترین بخش های آرامگاه است، که به سه زبان ایران باستان، ایلامی و اکدی نوشته شده اند، دو نوشته ای که پادشاه شهیر ایران را برای ما مقتدر تر و بزرگ تر خواهد کرد.