جاذبه های گردشگری ایران - نقش رستم فارس - قسمت پنجم

جاذبه های گردشگری ایران - نقش رستم فارس - قسمت پنجم

2safar

پس از معرفی آرامگاه پادشاهان هخامنشی در نقش رستم به سنگ نگاره های واپسین پادشاهی ایران باستان و آخرین حکومت ایرانی قبل از حمله اعراب به ایران می رسیم. وقتی به سنگ نگاره های ساسانی دقت می کنیم، بخش از هویت مجموعه نقش رستم برای ما روشن تر می شود و شکوه وعظمت این آثار سمت و جهتی دینی و مذهبی پیدا می کنند، که نشان دهنده تقدیس این مکان در دوران مختلف باستان ایران بوده است.

2safar

همان طور که در نقوش ایلامی دیدیم خدایی مورد تقدس گرفته و آرامگاه های پادشاهان هخامنشی هم از مفاهیم مذهبی و نقوش آتشدان و اهورامزدا شکل گرفته اند، کعبه زردتشت هم داستان خود را دارد. اما وقتی به نقوش سنگی متعلق به دوران ساسانی می رسیم، این خط سیر تقدس گرایانه در نقش رستم ادامه می یابد و اهورامزدا نقش پر رنگی در در سنگ نگاره های ساسانی دارد، که البته باید توجه داشت که امپراتوری ساسانی دارای ماهیت مذهبی تر است، اما خط سیر تقدس گرایی مذهبی و دینی همچنان یکی از بخش های هویتی سنگ نگاره های نقش رستم به شمار می رود.

2safar

سالم ترین و زیبا ترین نقوش سنگی ساسانی متعلق به سنگ نگاره منتسب به اردشیر بابکان و اهورامزدا است که از ابتدایی ترین تصاویر انسان نگارایانه از اهورامزدا به شمار می رود. این سنگ نگاره سالم در حدود 14 متر مساحت دارد که در دل یکی از صخره های کوه نقش رستم تراشیده شده و در این تصویر اردشیر بابکان و ایستاده بر اسب بر روی نقوشی که آخرین پادشاه اشکانی را به تصویر می کشد حلقه و یا دیهیم که به عنوان فره ایزدی شاهانه ی ایرانی است ، را از اهورامزدا که اوهم ایستاده بر اسب بر پیکر اهریمن ایستاده تحویل می گیرد و سنگ نوشته های این کتیبه هم بر تخت نشستن اردشیر بابکان و تصویر اهورامزدا را به نمایش گذاشته است.

2safar

از دیگر نقوش سنگی نقش رستم می توان به کتیبه ای اشاره کرد که پیروزی شاپور دوم بر امپراتوری روم را به تصویر کشیده است. این سنگ نگاره که از نقوش سنگی زیبای نقش رستم به شمار می رود یکی از جدل های باستان شناسان مختلف به شمار می رود که در اشخاص در این تصویر را با ادله و بهانه گوناگون رد می کنند، عده ای وجود والرین پادشاه شکست خورده رومی را تکذیب می کنند و عده ای هم فیلیپ عرب را آنی نمی دانند که در تصویر هست.

2safar

اما صحت و سقم این نوشته های تاریخی غیر دقیق را باید از نویسندگانی پرسید که دیگر وجود ندارند، شاید این سنگ نگاره های زیبا ساسانی، که در اوج هنر و ظرافت به اندازه ی طبیعی کشیده شده اند و حتی جزئیات لباس ها و زیور آلات اسب ها هم به شهادت تاریخ و باستان شناسان درست و به جاهستند، تصویر سه گانه ای از پیروزی های تاریخی شاپور دوم باشند اما آنچه در این سنگ نگاره ثبت شده و تاریخ مؤید آن است فتوحاتی است که امپراتوری ساسانی در دوران شاپور دوم کسب کرده است و این اثر تاریخی گواه برای علاقه و مندان گردشگرانی است که پا در مجموعه ی بی نظیر نقش رستم می گذارند.

2safar