جاذبه های گردشگری ایران - نقش رستم فارس - قسمت چهارم

جاذبه های گردشگری ایران - نقش رستم فارس - قسمت چهارم

2safar

آرامگاه خشایارشا یکی از معروف ترین پادشاهان سلسله ی هخامنشیان در تاریخ، نیز در مجموعه باستانی نقش رستم قرار دارد. این آرامگاه که مانند دیگر آرامگاه های هخامنشی در نقش رستم، گور دخمه ای در دل کوه به شمار می آید.

2safar

آرامگاه خشایارشا در قسمت شرق آرامگاه داریوش کبیر قرار گرفته و با الگو برداری از ساختار معماری و شکل ظاهری گور دخمه ی داریوش کبیر ساخته شده است. تصاویر مردمان مناطق ایران از سرزمین ها مختلف در زیر نقوش سنگی فروهر و تصویر خشایارشا نقش بسته است که دقیقا از طرح آرامگاه داریوش کبیر الگو برداری کرده اند، به نوعی الگوی طراحی شده و ابداعی داریوش کبیر در دیگر آرامگاه صلیبی شکل نقش رستم تکرار شده اند.

2safar

اما در کنده کاری های این آرامگاه نوشته ای وجود ندارد که دلالت بر آرامگاه خشایارشا داشته باشد اما به دلیل وجود نقوش هنر های تزئینی بکار رفته مختص دوران داریوش کبیر و خشایارشا در این آرامگاه هم آن را به خشایارشا منتسب می کنند، هرچند وجود سه قبر ساده باز هم امکان شناسایی دقیق قبر متعلق به خشایارشا را غیر ممکن کرده است.

2safar

آرامگاه سوم در نقش رستم که در سمت چپ آرامگاه داریوش کبیر قرار دارد، منتسب به اردشیر یکم است. چرایی این شناسایی هم عدم ظرافت ها و تغییر جزئیات حکاکی شده است که تغییر سبک معماری را نمایان می کند. این کم شدن نقوش در غالب گل ها و شکل حلقه فروهر و دیگر جزئیات متعلق به معماری عصر داریوش و خشایار شاه به روشنی مشهود است و در زیر در ورودی این آرامگاه هم نقوش سنگی نبرد هرمز دوم را نشان می دهند. در درون آرامگاه هم سه قبر وجود که البته این بار یکی از قبر با دو تای دیگر دارای تفاوت است و آن قبر متفاوت را محل دفن اردشیر یکم می دانند.

2safar

آرامگاه داریوش دوم هم در کنار گور دخمه ی اردشیر یکم قرار گرفته که با همان شکل کلی و صلیبی آرامگاه های دیگر مشخص است ، این آرامگاه درست مقابل کعبه ی زردتشت است. تکرار اِلمان های معماری متفاوت نسبت آرامگاه های داریوش کبیر و خشایارشا و شباهت این آرامگاه به گور دخمه ی اردشیر یکم و قرار داشتن آرامگاه پس از آرامگاه اردشیر یکم آن را متعلق به داریوش دوم می دانند و در این آرامگاه هم قبر پادشاه نسبت به دو قبر دیگر این آرامگاه دارای تفاوت است.

2safar

هویت معماری عصر هخامنشی دارای اِلمان های مشخصی است ، اما در همین دوره با توجه به فاصله چندین قرنی آنها تفاوت هایی هم در شکل ساختاری ، تزئینات بکار رفته و ظرافت های هنری وجود دارد. هرچند گردشگران در تخت جمشید ظرافت و دقت بالاتری را در همه ی اجزای قصر ها و پله ها و ستون ها خواهند دید هرچند در آنجا تفاوت هایی در شکل و ساخت وجود دارد اما ظرافت و دقت کاسته نشده است.

2safar

گردشگران در نقش رستم شاهد چهار آرامگاه ، با شباهت های ساختاری و تفاوت های جزئی هستند ، و لذت بخش بودن تاریخ و مزه لذیذ گذر در زمان را در این مکان باستانی تجربه می کنند . بیش از همیشه می توانند در کنار نقش رستم بنشینند و داستان گذران بشر را نظاره گر باشند.