جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی آذربایجان - قسمت سوم

جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی آذربایجان - قسمت سوم

2safar

در انتهای طبقه ی همکف سنگ نوشته ی با شکوه و زیبایی قرار گرفته است، که از پنج قسمت تشکیل می شود ، این سنگ تراشیده شده سنگ بسم الله است که توسط محمد علی قوچانی ساخته و پرداخته شده و می توان این اثر هنری زیبا را به عنوان پایان موزه ی تاریخ پیش از اسلام در موزه ی آذربایجان تلقی کرد.

2safar

در طبقه ی اول موزه، آثار تاریخی، هنری و اشیاء متفاوتی از دوران مختلف پس از ورود اسلام به ایران به نمایش گذاشته شده است. گردشگران در این بخش بخوبی سیر تحول و تغییرات ساختار هنری و تاریخی در ایران را خواهند دید، بخش هایی که هویت های متنوعی از فرهنگ و تاریخ ایران را در خود جای داده است.

2safar

به طور مشخص ، در طبقه اول گردشگران می توانند ظروف سفالی و اشیاء متعلق به قرن چهارم و ششم هجری قمری را از نزدیک ببینند، آثاری که تنیده شده در هنر دوران خود آثار تاریخی باشکوه و هنری بی نظیری را به نمایش می گذارد. در این آثار بخش هایی از فرهنگ دوره ایلخانی برای گردشگران ملموس تر خواهند بود.

2safar

در کنار آثار برجای مانده از قرون اولیه هجری قمری گردشگران شاهد آثار دیگر دوران تاریخی ایران تا عهد قاجاریه هستند ، که علاوه بر ارزش تاریخی و هویتی شان دارای عناصر هنر و زیبا شناسانه ای می باشند. اما یکی از دیدنی ترین بخش های این سالن بخش سکه و مهر های قدیمی ایرانی است، که در این بخش سکه های ضرب شده از دوران پیش از اسلام تا زمان قاجاریه زینت بخش موزه ی آذربایجان هستند و مهرهای بی نظیری از دوران مختلف تاریخ ایران نیز در این بخش قابل مشاهده می باشند.

2safar

موزه ی آذربایجان به راستی پس از موزه ی ایران باستان یکی از کامل ترین موزه های تاریخ و هویت ایرانی است که بخش های مختلفی از تمدن ایران زمین را به طور مجمل و پیوسته به نمایش می گذارد و گردشگران در بخش های مختلف و در سالن های این موزه ی تاریخی می توانند هویت، فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران زمین را در فواصل مختلف شاهد باشند، دوره هایی که در تاریخ نوشتاری کتاب های تاریخی ایران، خطوط کمتری را به خود اختصاص می دهند، اما آثار فرهنگی و تمدنی شان دارای خطوط پرنگ و زیبایی هستند.

2safar

یکی از جذاب ترین بخش های موزه ی آذربایجان در طبقه ی زیرین و زیرزمین این موزه می باشد، که محل به نمایش گذاشتن مجسمه های ارزشمندی است که با دستان هنر مند توانا احد حسینی آفریده شده اند و این بخش به نوعی روایت گر، تاریخ بشر در دوره های مختلف تاریخی می باشد و به لحاظ معنایی و هنری جذابیت بالایی برای گردشگران خواهد داشت.

2safar

در سال های اخیر بخش دیگری به موزه ی آذربایجان اضافه شده که گردشگران در این بخش شاهد سنگ نگاره های قدیمی از دوران باستان و ادوار تاریخی پس از اسلام می باشند، در این بخش تازه سنگ قبر ها، مجسمه های سنگی و کتیبه ها، پیکرهای انسانی قرار گرفته اند و بخش تکمیلی موزه ی آذربایجان به شمار می آیند و این موزه به دیدنی ترین موزه ی شهر تبریز برای گردشگران تبدیل شده است.