جاذبه های گردشگری شیراز - بازار های شیراز

جاذبه های گردشگری شیراز - بازار های شیراز

2safar

شهر های قدیمی با بازار های قدیمی شان برای گردشگران جذابیت بی شماری دارند، فضای کلی بازار با معماری های خاص و زیبایشان در کنار هنر های آجرکاری ، مقرنس کاری، گچ بری و کاشی کاری های معماری ایرانی گردشگران را شیفته ی خود می کنند.

2safar

در کنار بازار وکیل شیراز دو بازار دیگر با بافت سنتی وجود دارد که در دوران قاجاریه ساخته شده اند و ساختار کلی این بنا ها هم بی شباهت به بازار وکیل نیستند و بر اساس الگوی های معماری بازار وکیل شکل گرفته اند که در قسمت های دیگر توسعه پیدا کرده اند.

2safar

بازار نو

در سال 1314 هجری قمری، یکی از وزیران حاکم شهر شیراز به نام میرزا اشرف یوسف شرفی مازندرانی، در دوران قاجار بازاری را در امتداد بازار وکیل بنا کرد، این بازار با تفاوت های اندکی در شکل ، ساختارِ سقف و طاق ها و گنبد های محل تامین نور بازار نسبت به بازار وکیل ساخته شده است. تا اواخر دوران قاجار، این بازار را بازار یوسفی می نامیدند و در اواخر دوران قاجار این بازار مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت و آن را بازار نو نامیدند.

2safar

در بازار نو راسته های پارچه فروشان و چرم فروشان در کنار لوازم خانگی عرضه می شود. مغازه های این بازار هم مانند بازار وکیل بلند تر از سطح ارتفاع بازار قرار دارند ، که با یک یا دو پله بلند تر قرار گرفته اند. سقف بازار نو هم مانند دیگر بازار های قدیمی ایرانی محل عبور نور از میان طاق های زیبا و قدیمی هستند و از این رو، گردشگران علاوه بر گشت و گذار در میان بازار و مغازه ها با نگاه به سقف، طاق ها و گنبد های بازار از فضای قدیمی و گرم بازار لذت خواهند برد

2safar

بازار نو هم به سیاق دیگر بازار های قدیمی، از هوایی گرم در فصول سرد و برعکس برخوردار است و این خود جمعیت بیشتری از مردم را پذیرایی می کند و گردشگران در فصول مختلف از هوای مطبوع بازار برخوردارند.

2safar

سرای مشیر

از قسمت جنوبی بازار وکیل به یکی دیگر از بازار های قدیمی شیراز بر می خوریم که به واسطه ی شباهت معماری و نزدیکی آن به بازار وکیل آن را بخشی از بازار وکیل می دانند اما به واقع این بازار جدا از بازار وکیل به شمار می رود و آن بازاری جدا به نام سرای مشیر است که به آن سرای گلشن هم گفته می شود.

2safar

در دوران قاجار ابوالحسن خان مشیرالملک این سرا را بنا کرد و در دوران پهلوی مورد مرمت قرار گرفت. زیبایی های معماری این بنا به واسطه ی کاشی کاری های ظریف و زیبا، ریزه کاری چوبی و شیشه های الوان از جذابه های زیبای معماری در شیراز محسوب می شود . مقرنس کاری ها و بنای هشتی در ورودی چوبی بزرگ سرا هم برای گردشگران قابل توجه است. یکی از قسمت های دیدنی بازار مشیر سقف زیبا و سنگ نوشته وقف نامه ی این بازار است که بخشی از ساختار اجتماعی آن دوران را برای گردشگران روشن می سازد.