جاذبه های گردشگری ایران - کاخ هدیش شیراز

جاذبه های گردشگری ایران - کاخ هدیش شیراز

2safar

در پیچ و تاب ستون های بر خاک افتاده ی تخت جمشید، گردشگران در کنار هنر معماری و ظرافت هنرمندانه ایرانیان عهد باستان، تاریخی سرزمینی را مشاهده می کنند، که شکوه و تمدنشان را وام دار این دوران اند. پادشاهان شکوه عظمت شان را حد و مرز های قلمروی شان و یا کاخ های شان به رخ می کشیده اند و هنر مندی و ظرافت بکار برده شده در کاخ هخامنشی هم خبر از اهمیت موضوع دارد.

2safar

خشایارشا از پادشاهان به نام شرق به شمار می آید، که مرز های امپراتوری اش را تا قلب اروپا پیش برد و یکی از بزرگترین امپراتوری های تاریخ جهان را ایجاد کرد و این خود مشوق بسیاری از گردشگران خواهد بود تا کاخ خصوصی این پادشاه شهیر را ببینند.

2safar

کاخ هدیش کاخ خصوصی خشایار شا بوده که به روایت برخی از باستان شناسان به دستور داریوش بنا شده، اما آنچه که قابل تاکید و اشاره است، کتیبه ایی است که از زبان خشایارشا اهورامزدا را ستایش می کند و او را برای سرزمین و کشور سپاس می گوید و در ادامه هم این بنای تاریخی هدیش ساخته خود می خواند، که مستند ترین روایت عینی محسوب می شود.

2safar

کاخ هدیش دارای مساحتی در حدود 2550 متر مربع است در جنوب صفه ی تخت جمشید قرار دارد و یک حیاط این کاخ را به کاخ تچر و کاخ آپادانا وصل می کند. این کاخ به صورت غربی – شرقی ساخته شده و یک ایوان هم در قسمت جنوبی این کاخ قرار داشته است که در این ایوان 12 ستون وجود داشته است.

2safar

بدلیل ارتفاع بلند تر کاخ مانند دیگر کاخ های تخت جمشید، پلکان در این کاخ هم وجود دارد از جمله بخش های زیبا و مورد توجه کاخ هدیش به شمار می آیند ، که در کنار زیبایی تغییر سطح و شکست در سطوح با نقوش حجاری شده متنوع جلوه های باشکوهی از هنر معماری هنرمندان ایرانی عهد باستان را به گردشگران نشان می دهد.

2safar

بخش بزرگی از کاخ هدیش را تالار مرکزی شکل می دهد، که 6 ستون در 6 ردیف سقف بزرگ این تالار را تشکیل می دهند، که تصور چنین کاخی، حتی در خرابه های امروزش هم پر جلال و جبروت است. در یگی از چار چوب های سنگی در های این کاخ که می توان آن را درگاه نامید، نقشی از خشایار شا با تاج صاف و بدون کنگره وجود دارد، که یکی از جذاب ترین قسمت های کاخ هدیش است.

2safar

چشم انداز ایوان کاخ به سمت دشت مرودشت هم یکی دیگر از ویژگی های کاخ هدیش به شمار می آید. در کاخ هدیش مانند دیگر بخش های مجموعه تخت جمشید نقوش سنگی یکی از هویت های معماری عهد هخامنشی است، که در بردارنده ی راز ها و حقایق اجتماعی بسیاری است که همواره یکی از دلمشغولی های باستان شناسان به شمار می آید.

2safar

به روایت باستان شناسان و مورخان، اسکندر پس از غارت کاخ های تخت جمشید و پس از چپاول آنچه که برایش ناخورده بر جای ماند، آتش کشیدن کاخ های هخامنشی تخت جمشید از هدیش آغاز کرد و آن را در تلافی حمله خشایارشا به آتن دانسته اند.