جاذبه های گردشگری ایران - کاخ تچر شیراز

جاذبه های گردشگری ایران - کاخ تچر شیراز

2safar

از دیگر کاخ های تخت جمشید کاخ تچر، کاخ اختصاصی و محل زندگی داریوش کبیر بوده و خود او نیز دستور ساخت این کاخ را صادر می کند، همانطور که در کتیبه ای نوشته شده در این کاخ هم به نقل از داریوش به خط میخی نوشته اند:" من داریوش این تچر را ساختم".

2safar

پس از داریوش کبیر، خشایار شا و دیگر شاهان بلند آوازه ی هخامنشی هم در این کاخ اقامت داشته اند، اما با توجه به کتیبه های موجود در تچر اطلاعات دقیق تری در این خصوص وجود دارد و بر این اساس آخرین شاه هخامنشی که بر این کاخ افزوده اردشیر سوم بوده که در سنگ نوشته ای علاوه بر ستایش اهورامزدا و نیاکانش می گوید: این پلکان سنگی را من ساختم.

2safar

یکی از ویژه گی های بارز کاخ تچر سنگ نوشته ها و کتیبه های متعدد از شاهان هخامنشی و ساسانیان است که در قسمت های مختلف این کاخ قابل روئیت است اما جالب آنجاست که حتی در دوران اسلامی هم کتیبه هایی از دیلیمان ( عضدالدوله و بهاءالدوله ی دیلمی) آق قویونلو ها و تیموری های نیز به خط کوفی باقی مانده است.

2safar

تچر را خانه ی زمستانی معنی کرده اند ، هرچند سکونت زمستانی داریوش کبیر در کاخ تچر را نمی توان تایید کرد. این کاخ در حدود 1200 متر مساحت دارد که گردشگران از طریق پلکان ها می توانند وارد تچر شوند. کاخ تچر در مجموع از یک تالار مرکزی با اتاق های کوچک و بلند تشکیل شده که از ستون های 12 تایی تالار ، 8 تایی اتاق های بزرگ و 4 تایی اتاق های کوچک خبری نیست. بر اساس یافته های باستان شناسان ستون های تچر از چوب بوده اند و کف کاخ را هم با فرش های قرمز پوشانده بودند.

2safar

کاخ تچر چندان پرپیچ خم نیست و گردشگران از دیوار های خشتی و ستون های این کاخ چیزی را نخواهند دید، اما در ها یا همان درگاه های کاخ تچر یکی از وجوه نمادین تخت جمشید و این کاخ به شمار می روند و در تصاویر و نماد های مجموعه ی تخت جمشید هم قابل مشاهده هستند. درگاه ها یا دروازه ها از جنس سنگ اند و از بقایای سالم تخت جمشید به شمار می آیند.

2safar

از دیگر جاذبه های کاخ تچر نقوش سنگی کنار پلکان های آن است، که در پلکان منتهی به ایوان جنوبی قرار دارند. در کنار پله ها نقوش افرادی کنده کاری شده که حامل بره ، خوراک و ظروف آشپزخانه به سمت کاخ تچر هستند. به نظر باستان شناسان، این افراد بر اساس پوشش حکاکی شده پارسی و مادی اند ، باستان شناسان برخی از آنها را هم مغان مامور امور مذهبی می دانند، که بره هایی را احتمال برای قربانی کردن پیشکش می کنند.

2safar

این حکاکی ها از افراد و گل ها و تزئینات مختلف مانند نقش فروهر و دو ابوالهول در دو طرفش در حال ادای احترام یا دو سرباز نیزه به دست با جزئیات هنری و بسیار زیبایشان از جاذبه های دیدنی و باستانی کاخ تچر به شمار می آیند، که گردشگران در تخت جمشید امکان مشاهده ی آنها را خواهند داشت، زیبایی ها و بخش های مختلف کاخ تچر را نمی توان در چند سطر خلاصه کرد، بدون شک قدم گذاشتن در کنار تچر برای گردشگران تجربه ی بیاد ماندنی خواهد بود.

2safar