جاذبه های گردشگری ایران - پاسارگاد استان فارس - قسمت چهارم

جاذبه های گردشگری ایران - پاسارگاد استان فارس - قسمت چهارم

2safar

کاخ بارعام

اگر بخواهیم از شخصیت کوروش کبیر، که در تاریخ انعکاس پیدا کرده، سخن بگوییم شاید بهترین مکان کاخ بارعام باشد، که در نوشته های مختلف از این مکان به عنوان اولین سازمان ملل در بیست و پنج قرن پیش نام برده اند، چرایی این نام گذاری در طیف وسیعی از اقوام و ملل مختلف در غالب سرزمین هخامنشی ایران در دوره ی کوروش کبیر بوده است.

2safar

از آسیای مرکزی امروزی تا شبه قاره هندوستان گرفته تا قفقاز و شمال آفریقا و همچنین بین النهرین و کناره ی دریای سیاه همگی بخشی از قلمرو کوروش کبیر بوده اند و کاخ بار عام محلی است که منشور حقوق بشری کوروش کبیر برای تمام ملل و اقوام با مذاهب و ادیان متنوع شان حکمی شاهانه و زینتی انسانی بوده است که باعث شده نام کوروش کیبر هنوز هم در تاریخ شنیده شود.

2safar

این کاخ دارای یک تالار مرکزی با هشت ستون بوده است که مساحتی در حدود 705 متر دارد و بنا بر شواهد موجود چهار ایوان در چهار طرف این تالار مرکزی قرار داشته است. ستون های ایوان های چهارگانه،کم ارتفاع تر از 8 ستون اصلی تالار مرکزی بوده اند که امروزه از ستون های تالار مرکزی تنها یک ستون باقی مانده است که بلندی آن بیش از 10 متر است، ستون ها از سنگ هایی سفید رنگ بوده اند و زیر ستون و سر ستون ها را با سنگ های سیاه ساخته بودند.

2safar

چهار درب در چهار گوش تالار مرکزی به ایوان ها می رسید و که نقوشی که بر گرفته از دیگر اقوام سرزمین ایران بودند بر این درگاه ها وجود داشته است. نقوشی مانند نقش پای انسان و عقاب، نقش ترکیبی از انسان ، ماهی و گاو و همچنین نقش پای انسان و حیوانی آراسته شده از جمله نقش های این درگاه ها به شمار می رفته اند. دو ایوان دارای 16 ستون بوده و دو ایوان دیگر هم به ترتیب دارای 48 و 28 ستون بوده اند. اما در دوران پس از اسلام در عهد اتابکان بجز تنها ستون باقی مانده ، دیگر ستون های تالار مرکزی را برای ساخت مسجدی در نزدیکی آرامگاه کوروش کبیر انتقال می دهند، که در دهه ی 1350 این ستون های به مکان اولیه خود بازگردانده می شوند ، در حالی که دیگر توان برافراشته شدن را نداشتند.

2safar

از دیگر ویژگی های کاخ بارعام وجود کتیبه ای است که بر آن به 3 زبان فارسی باستان، بابلی و ایلامی و به خط میخی نوشته است: من کوروش شاه هستم، هخامنشی زاده. اما برای گردشگران امروز تصور حضور کوروش کبیر بر تخت پادشاهی تالار مرکزی این کاخ و گرد هم آوردن اقوام و مللی که طی سالهای پیش از انضمام به قلمرو کوروش کبیر در گیر جنگ های ابتدائی بوده اند، تصوری شیرین و دلچسب است، که در کاخ بار عام ممکن خواهد بود.

2safar

شاید برای برخی ستون ها و سنگ های بی روح برجای مانده از دوران باستان، هیجان انگیز نباشد و شاید تنها از سرکنجکاوی عده ای را به این مجموعه باستانی بکشاند، اما بی گمان لذت سفر و قدم گذاشتن در مکانی تاریخی و باستانی شما را با اندک علاقه ای به تاریخ به آنجا خواهد برد.