جاذبه های گردشگری ایران - پاسارگاد استان فارس

جاذبه های گردشگری ایران - پاسارگاد استان فارس

2safar

در فرهنگ و تاریخ هر کشور برخی نام ها چنان پرآوازه هستند که بسیاری از کشور ها با نام پادشاهان و بزرگان آن بخاطر خواهند آورد، در تاریخ پیش روی ایرانیان کوروش نامی پرآوازه است و به واسطه ی آثار بجا مانده از دوران حکومت وی و تاثیرات تاریخی اش بر دیگر اقوام در کتاب های تاریخی متعددی از او با عنوان شاه شاهان نام برده اند و از غرب تا شرق کره زمین او را پادشاهی نیک اندیش و نیک کردار توصیف کرده اند.

2safar

کوروش کبیر سر سلسله ی بزرگترین امپراتوری ایرانی در دوران باستان بوده و امروزه هم الهام بخش هویت بسیاری از ایرانیان به شمار می آید، در کتاب های تاریخی متعددی از عملکرد او افسانه ها ساختند و در خصوص شخصیت این پادشاه هخامنشی داستان ها گفته اند، اما بهترین معیار برای قضاوت چنین شخصی خط سیر مثبت در خصوص او در کتاب های شرقی و غربی است، از این رو، پاسارگاد بزرگترین آثار برجا مانده از کوروش کبیر است که گردشگران می توانند آنها را از نزدیک مشاهده نمایند.

2safar

پاسارگاد اولین پایتخت هخامنشی بوده که مرکز فرماندهی کوروش به شمار می رفته و از این رهگذر، خود او را نیز سازنده این مجموعه ی باستانی می دانند. مجموعه ی پاسارگاد در شهری به همین نام قرار دارد که در استان فارس و در 120 کیلومتری شهر تاریخی شیراز قرار گرفته و با مجموعه تخت جمشید هم فاصله ای در حدود 60 کیلومتر دارد.

2safar

پاسارگاد به عنوان یکی از مراکز تاریخی و باستانی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان اولین مرکز حکومت هخامنشی اهمیت دوچندان می یابد اما نام کوروش جذابیت گردشگری و باستان شناسی این مجموعه ی باستانی را صد چندان کرده است.

2safar

گردشگران در مجموعه ی باستانی پاسارگاد شاهد آثار و بقایی متعددی هستند که در دوران سلطنت کوروش کبیر و در دوران پس از اوساخته و پرداخته شده اند اما بخش عمده و هویت غالب این مجموعه متعلق به گوروش بزرگ است، در مکان آثاری چون آرامگاه کوروش بزرگ، آرامگاه کمبوجیه (فرزند کوروش کبیر)، مسجد پاسارگاد، تل تخت، سنگ نگاره ی انسان بالدار، پل، باغ شاهی، مجموعه ی پادشاهی، محوطه مقدس،برج سنگی، کاخ بارعام، کاخ دروازه، کاخ اختصاصی و کاروانسرای مظفری در معرض دید عموم قرار دارد.

2safar

مجموعه پارسارگاد به لحاظ تاریخی در ابتدای سلسله ی هخامنشی قرار داد و نقش و نما یافتن آن بر اساس علایق کوروش بوده و المان های متعددی از معماری یونانی در این مجموعه یافت می شود ، جریان های معماری هخامنشی هم در ابتدای مسیر خود قرار دارند و هنوز مانند تخت جمشید بارور و مستقل نیستند.

2safar

با این وجود مجموعه پاسارگاد به لحاظ تاریخی و باستانی از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است، این مجموعه که در دشتی وسیع با مساحتی در حدود 190 کیلومتر در میان دو کوه قرار گرفته و آغاز گر یکی از پر افتخار ترین دوران پادشاهی ایرانیان است.

2safar

گردشگران هم در پاسارگاد علاوه مشاهده ی یکی از باستانی ترین آثار تاریخی ایران، با حجم گسترده ای از هویت خواهی ایرانیان در این مکان روبه رو خواهند بود ، مکانی که در هفتم آبان ماه به عنوان روز کوروش میعاد گاه ایرانیان بسیاری است و نقطه ی مرکزی ایران به شمار می آید.