جاذبه های گردشگری ایران - پارک ایل گلی تبریز

2safar

برخی از مفاهیم در شهر های امروزی، مفاهیمی مدرن هستند که در شکل و ساختار مدرنشان معنا پیدا می کنند. این چنین مفاهیمی در شهر های قدیمی و بنام ایران هم به چشم می خورد و دارای قدمتی تاریخی می باشند اما کاربرد مدرن آنها در دنیای گذشته دارای تفاوت هایی است و هرچند شباهت هایی در کاربرد عمومی و تفریحی آنها وجود دارد.

2safar

شهر تبریز به عنوان یکی از شهر های قدیمی و مهم ایران ، دارای توسعه شهری بسیار مطلوبی است و عناصر مختلفی از مدرنیزاسیون شهری در شهر تبریز به عنوان یکی از شهر های نمونه ی ایران صورت گرفته و تبریز را به شهری زیبا، مدرن و در عین حال با هویت بدل کرده است.

2safar

یکی از مفاهیم مدرن در توسعه شهری ایجاد فضای سبز و امکان تفریحی برای شهروندان است که تحت عنوان پارک شکل و شمایل مشخص به خود گرفته و دارای هویت هایی تعیین شده و مشخص شده ای می باشد، اما برخی از پارک ها در شهر های قدیمی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و شکل و ساختار محیطی شان از گذشته به عنوان بخش از امکان عمومی و یا خصوصی شهر های مورد استفاده مردم قرار می گرفتند و تنها شکل استفاده آن در دنیای امروز تغییر کرده است، چرا که در قدیم هم این اماکن بخشی از مکان های تفریحی مردم به شمار می رفته اند.

2safar

پارک ایل گلی در جنوب شرقی شهر تبریز یکی از همین نمونه های زیباست. این پارک که در 8 کیلومتری مرکز شهر قرار دارد، یکی از جاذبه های اصلی گردشگری و تفریحی مردم تبریز به شمار می رود و حتی می توان به عنوان یکی از نماد های گردشگری شهر تبریز از این مکان زیبا یاد کرد.

2safar

ایل گلی نامی است که پس از انقلاب اسلامی و به دلیل تعارض با نام شاه بر این مکان اطلاق شده و پیش از این در دوران پهلوی، قاجار، صفویه و در دوران آق قویونلوها با شاه گلی شناخته می شده است. اما گول یا همان گل در زبان آذری به معنی استخر است و شاه هم در معنای بزرگ و وسیع به واژه ی گول اضافه می شد و به معنی شاه در معنای عام آن نبود اما پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی در ایران واژه ی شاه از اسم این مکان حذف شد و کلمه ایل یا ائل به معنی مردم به این اسم اضافه شد و امروزه بیشتر مردم و گردشگران این پارک را با نام ایل گلی می شناسند.

2safar

اما استخر ایل گلی به دوران آق قویونلوها باز می گردد که در آن دوره برای تامین منبع ذخیره ی آب (همان طور که در برخی از شهر های روسیه شاهد آن هستیم و استخر هایی در برخی از مناطق محل تامین آب منطقه بودند) مناطق شرقی تبریز اقدام به ساخت این استخر می کنند. در دروان صفویه شکل و شمایل این استخر از حالت ابتدائی و استخر مانندش خارج و دور آن دیوار کشی می شود ، در دوره های بعد هم فضای سبز، درخت کاری و کشیدن جاده این مکان را به یکی از مکان های تفریحی در شهر تبریز تبدیل کرد، در ادامه در سایت 2safar بیشتر با این پارک زیبا آشنا خواهید شد.