جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی هنر های معاصر صنعتی کرمان

جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی هنر های معاصر صنعتی کرمان

2safar

***** سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند (سعدی شیرازی) *****

داستان ها و قصه ها همیشه از لایه های جامعه بیرون کشیده می شوند، قصه هایی که تلخ و شیرین زندگی را در کنار هم نمایان می کنند و تبلور وجود نیک و بد آدمی هستند و تجربه های نادیده را بازگو می نمایند. موزه ی هنر های معاصر صنعتی کرمان هم یکی از همین قصه های واقعی دور و اطراف ماست.

2safar

زمانی که حاج سید علی اکبر صنعتی با نیک خواهی تمام، اقدام به ساخت پرورشگاهی در کرمان می کند، که بر اساس گفته ها، در حدود 4000 کودک بی سرپرست را می پذیرد و برای آنهایی که شناسنامه ای ندارند، با اسم خودش شناسنامه می گیرد و پدری می کند، از میان آنهایی که شناسنامه ندارند، برای کودکی که در نقاشی تبحر ذاتی دارد با اسم خود و فامیلی اش شناسنامه ای به نام علی اکبر صنعتی می گیرد.

2safar

علی اکبر صنعتی در سال 1294 در کرمان متولد شد، پدرش را در کودکی از دست داد و مادر به دلیل فقر او را به پرورشگاه صنعتی سپرد. این کودک درمیان همین خیرخواهی حاج اکبر پرورش می یابد و مراحل هنرمندی اش را گام به گام پشت سر می گذارد، برای دوره های تکمیلی به تهران می رود و وارد مدرسه ی مستظرفه(که توسط کمال الملک ساخته شده) می شود و شاگرد بزرگانی چون حسین بهزاد (مینیاتوریست برجسته و شاگرد کمال الملک )، ابوالحسن صدیقی (مجسمه ساز) و طاهر زاده می شود.

2safar

بسیاری آثار و مجسمه های علی اکبر صنعتی که بزرگترین مجسمه تاریخ معاصر ایران نیز به شمار می آید، در میان شعله های سیاسی 28 مرداد و انقلاب 57 شکسته می شوند اما حاصل فعالیت های هنری این هنرمندِ بنام تاریخ ایران، بیش از 2000 تابلوی نقاشی (رنگ روغن، آبرنگ موزائیک از سنگ) و 400 مجسمه است که بیشتر آنها در موزه هنر های معاصر تهران و کرمان نگهداری می شوند و دو موزه یکی در تهران و دیگری در زادگاهش به نام او نام گذاری شده است. علی اکبر صنعتی در فروردین سال 1385 در سن 90 سالگی بدرود حیات می گوید.

2safar

موزه ی هنر های معاصر صنعتی در کرمان یکی از جاذبه های گردشگری این شهر است که برای گردشگران جذابیت بسیاری دارد، این موزه در خیابان شریعی قرار دارد وگردشگران می توانند از موزه ی هنر های معاصر صنعتی کرمان در همان پرورشگاه صنعتی بازدید کنند، مکانی که علی اکبر صنعتی ، پدر مجسمه سازی ایران، در آن پرورش یافت.

2safar

آغاز امور فرهنگی و هنری در این مکان از سال 1328 شکل گرفت و علی اکبر صنعتی در ابتدا کارگاه مجسمه سازی ای را در محوطه ی پرورشگاه ایجاد کرد که در ادامه نمایشگاه آثار خود او هم به آن اضافه شد و این محل به یکی از مراکز فرهنگی و هنر کرمان تبدیل شد، که هنرجویان و علاقه مندان بسیاری را به خود جذب می کرد. اولین کتابخانه ی شهر کرمان هم در این مجموعه شکل گفت که در حال حاضر یکی از کتابخانه های تخصصی هنر به شمار می آید. در ادامه این موزه ی هنری را بیشتر معرفی می کنیم.