جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی تخت جمشید شیراز

جاذبه های گردشگری ایران - موزه ی تخت جمشید شیراز

2safar

موزه تخت جمشید در یکی از قدیمی ترین موزه های ایران به شمار می آید که ساختمان آن توسط هرتسفلد باستان شناس معروف آلمانی در دوران رضا شاه پهلوی ساخته شد و این بنا بر روی بنا های کاخ ملکه یا همان خشایارشا بنا شد، در ابتدا همان طور که در معرفی کاخ ملکه گفتیم، هرتسفلد پس از کشف پایه های بنای کاخ ملکه، دیوار های را برای استقرار باستانشان با مهارت تمام بر روی پایه های اصلی و قدیمی بنای ویران شده ی کاخ حرمسرای خشایار شاه ساخت که امروزه به عنوان یکی از جاذبه های دیدنی تخت جمشید پذیرای گردشگران است.

2safar

تالار اصلی موزه در تالار اصلی کاخ قرار داردکه از تالاری مجلل و ایوانی زیبا تشکیل شده است. در شمال تالار اصلی ایوانی هشت ستونی وجود دارد و مانند قسمت جنوبی یا همان دروازه جنوبی تالار تصاویر منقوش و منتسب به خشایارشا بر روی دیوار های حکامکی شده اند.

2safar

گردشگران در موزه ی تخت جمشید می توانند از سه قسمت دیدن کنند، بخش اول موزه متعلق به آثار پیش از تاریخ است در کاوش های باستانی تخت جمشید و نواحی اطراف کشف شده اند، در تالار پیش از تاریخ موزه تخت جمشید، مجموعه های از سفال و ابزار های سنگی و بدوی پیش از تاریخ وجود دارد که نشانه هایی از بخش های تمدن های موجود در ایران را نشان می دهند. نقوش و قالب های گچی متعدد در این تالار از بخش های دیدنی موزه ی تخت جمشید به شمار می آیند.

2safar

مهمترین تالار موزه هم متعلق به آثار برجای مانده از دوران هخامنشی است که مجموعه وسیعی از آثار این دوره را به خود اختصاص داده است، گردشگران در این بخش از موزه آثار ریز و درشتی از کاوش های باستانی منطقه تخت جمشید را جمع آوری کرده اند.

2safar

ویترین های این بخش مهرهای دوره های هخامنشی در رنگ های متعدد ر در خود جای داده اند، لوح های گلی یا بهتر بگوییم سفال شده ی خزانه ی شاهی تخت جمشید نیز از دیگر قسمت های جذاب موزه به شمار می آیند. بقایای گاو های نر تخت جمشید و ستون های سر شیر های سنگی، تکه های شمشیر ، دهنه های اسب ، سر نیزه و پیکان های متعلق به دوران هخامنشی، ظروفی مانند بشقاب، سینی، گلدان، لیوان های و دیگر آثاری که از کاخ های تخت جمشید به دست آمده اند. که هر کدام از این آثار با وجوه زیباشناسی و هنری عصرشان از بخش های تاریخی و هویتی به شمار می آیند.

در قسمتی دیگری از این تالار هم پرده های سوخته تخت جمشید، و سنگ نبشته ها و کتیبه های متعلق به خشایارشا قرار دارد، که از آثار باستانی بی نظیر به شمار می آیند، البته باید به این نکته هم اشاره کرد که، بسیاری از کشفیات تخت جمشید را باید در موزه های بزرگ جهانی دید چرا که در خلال سالها و پس از ورود باستان شناسان به این حجم عظیمی از این آثار از ایران خارج شدند.

2safar

اما با این وجود در موزه تخت جمشید گردشگران همچنان می توانند آثار هنری و باستانی بسیار دیدنی را در شاهد باشند که از بخش های مختلفی تشکیل می شود ، از پیکر های شکسته شده و مجسمه های دو نیم شده تا کتیبه های و گل ها زرین و دیگر عناصر هویتی تخت جمشید.