جاذبه های گردشگری ایران - قلعه دختر کرمان

جاذبه های گردشگری ایران - قلعه دختر کرمان

2safar

تاریخ یکی از هویت های شهر کرمان است و دیرینگی این شهر برای گردشگران جذابیتی تمام نشدنی خواهد بود، دیرینگی که در قسمت های مختلف شهر نظاره گر آن بوده ایم ، که دوره های گوناگونی از تاریخ این سرزمین را روایت کرده است.

2safar

قلعه دختر جاذبه ی گردشگری دیگری است که در شهر کرمان با رمز و رازی اساطیری و تاریخی گردشگران را به سوی خود می کشاند، حکایت هایی که در همه آثار تاریخی نهفته اند ، اما راز آلودگی این قلعه خشتی جذابیت هایش را دو چندان می کند.

2safar

قلعه دختر اسمی است که امروزه گردشگران و مردم کرمان این اثر تاریخی را با آن می شناسند. این قلعه در قسمت شرق به سمت شمال شرقی شهر کرمان قرار دارد، که بافت تاریخی کرمان نیز در آن حوالی است، این بنا اثری تاریخی از دوران پیش از میلاد مسیح است که برخی آن را به دوران مادها نسبت می دهند اما بر اساس گفته ی باستان شناسان قدمت این اثر باستانی به 220 سال پیش از میلاد مسیح باز می گردد.

2safar

بر اساس همان یافته های باستان شناسانِ اردشیر بابکان در هنگام فتح منطقه ی گواشیر قلعه کوه (که نام دیگر این اثر تاریخی است) را فتح می کند،که به باور بسیاری مرکز و قلعه اصلی شهر کرمان در آن روزگار بوده است. این قلعه بر فراز کوهی کم ارتفاع که در حدود 400 متر ارتفاع آن است، قرار گرفته و از خشت خام و گل رس ساخته شده است. دیوار های خشتی این اثر و بقایای آن حدود و ساختار کلی قلعه را نشان می دهند.

2safar

اما خود اسم قلعه دختر ، بهترین جذابیت برای جذب گردشگران است، اسمی که در لابه لای داستان های تاریخی افسانه وار قد کشیده و امروز برای ما جذابیت بسیاری دارد. عده ای براساس باور های افسانه ای مانند، نام قلعه دختر را از فرمانده آن می دانند، این عهده بر این باورند که در روزگار باستان فرماندهی این قلعه بر عهده ی دختری بوده است که آن را تسخیر ناپذیر ساخته کرده است و جا برای طلسم ها و باور های افسانه ای بسیار زیاد است.

2safar

اما ساختار دیوار ها قلعه حکایت دیگری دارند، ارتافع کوه، ارتفاع دیواره های خشتی ویران شده از بلند دست نیافتنی بودن آن ها خبر می دهد و تنها گذرگاه قلعه با پل متحرک و باریک اش از تسلط قلعه نشینان بر ورودی قلعه خبر می دهد، به نوعی که برای تسخیر ناپذیر بودن آن باید به ساختار ساخت بنا و موقعیت قرار گرفتن آن توجه داشت تا افسانه های راز آلود.

2safar

از این رو، شاید دست نخوردگی(صعب العبور بودن و دسترسی سخت به داخل قلعه بدون رضایت حاکم قلعه) این بنا با توجه به فرهنگ ایرانی و قداست دخترانه ، قلعه دختر نام گرفته و در طول سالیان و در دوره های مختلف تاریخی پناهگاهی امن برای مردم کرمان به شمار می رفته است. دیوار های بلند و عریض قلعه دختر در امتدادی نیم کیلومتری چنان دارای صلابت بوده اند که هنوز بر اساس همین ویرانه های خشتی نفوذ پاپذیری اش را می توان حس کرد. کرمان شهری است که برای گردشگران داستان های بسیاری را برای حکایت دارد، داستان هایی که در هزار توی تاریخ همچنان راز آلود و زیبا هستند.