جاذبه های گردشگری ایران - شهر تبریز

جاذبه های گردشگری ایران - شهر تبریز

2safar

تبریز، بخشی از قلب و احساس ایرانیان را در تاریخ معاصرش به یدک می کشد، تاریخی که با حوادث تلخ و شیرین بسیاری رقم خورده و هویت اقوام و ادیان بسیاری را با خود به همراه دارد، شهری که بی گمان قلب آذربایجان است و سرزمینی با تاریخی پر فراز و نشیب و اتفاقاتی که این شهر را برای همیشه به عنوان نمادی از سرزمین ایران بدل کرده است.

2safar

اگر بخواهیم به طور مختصر از تبریز بگوئیم، که مقدمه ای برای معرفی جاذبه های گردشگری اش باشد ، بدون شک تنها به نوشتن خطی از کتابی بزرگ اکتفا می کنیم. تبریز به عنوان یکی از مناطق مهم در تاریخ ایران پس از حمله اعراب و ورود اسلام به این سرزمین شناخته می شود. در دوران باستان این منطقه در یکی از ساتراپ های ایرانی قرار داشته است.

2safar

تبریز در دوران معاصر ایران خط و رنگ بسیار خوش نقشی را از خود برجا گذاشته است، این شهر در دوران ایلخانان به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد، که در این دوران تبریز روزگار پر شکوهی را تجربه کرد و که هنوز هم به عنوان تاریخی ترین دوران شهر تبریز می توان از آن نام برد.

2safar

علاوه بر این دوره ی پر شکوه در خلال حکومت های اتابکان، خوارزمشاهیان، جلایریان، قراقویونلوها، آق قویونلو ها و صفویان (در دوره کوتاه سلطنت شاه اسماعیل صفوی در تبریز این شهر در کنار استانبول از پر جمعیت ترین شهر های دنیا به شمار می رفت) به طور موقت و در دوره هایی خاص شهر اول و پایتخت ایران بود. پس از انتقال پایتخت در سال های ابتدایی سلسله ی صفوی از تبریز ، تا قرن ها به عنوان یکی از شهر های مطرح ایران شناخته می شد تا اینکه با به قدرت رسیدن قاجاریان، به عنوان پایتخت دوم و شهر ولیعهد نشین ایران انتخاب شد. از این رو، در بسیاری از حوادث و رخ داد های تاریخ ایران به وفور نام تبریز را خواهیم شنید.

2safar

اما اگر بخواهیم از تبریز بگوئیم، باید شروع حکومت ملی ایران را پس ورود اسلام به ایران از این شهر آغاز کنیم، درست زمانی که سلسله ی صفویه اولین حکومت ملی ایرانی را ایجاد کرد ، تعارض دو امپراتوری صفویه و ترکان عثمانی هویت ملی سرزمین ایران را پس از قرن ها سکوت بار دیگر زنده کرد، اما شکست شاه اسماعیل صفوی از عثمانی ها و فتح تبریز نشان داد ، که تبریز پاره جدا نشدنی از هویت ایران است، سرزمین که در سال ها و قرن های بعد باز هم قلب تپنده ی سرزمین اش بود.

2safar

فتح تبریز به نوعی شکست ایران به شمار می رفت اما، همین عامل باعث وفاق و هویت یکپارچه سرزمین ایران شد و با جان فشنانی ایرانیان به مام میهن بازگردانده شد. در دوران قاجار هم چنین اتفاق مشابهی در نبرد با روس ها شکل گرفت و تبریز برای همیشه آخرین خط قرمز ایران در مرز های قفقاز شد و پرچم مشروطه خواهی ایران را بر افراشت.

2safar

هویت یک ملت از شکست ها و پیروز های شان شکل می گیرد و تبریز بخشی از قلب ایران است، بخشی که دارای جاذبه های گردشگری و دیدنی بسیاری است و گردشگران در این شهر با یکی از شهر های مهم و پر رخداد ایران آشنا خواهند شد و ما در 2safar در این مسیر در کنار شما خواهیم بود.