جاذبه های گردشگری ایران - زندان سلیمان استان فارس

جاذبه های گردشگری ایران - زندان سلیمان استان فارس

2safar

یکی از بقایای زیبای مجموعه پاسارگاد برج مانندی است که در بخش شمالی مجموعه پاسارگاد قرار دارد و بر اساس شواهد و قرائن در اویل دوران هخامنشی در خلال حکمرانی کوروش کبیر و کمبوجیه فرزند او ساخته شده است، از این برج امروزه تنها دیواره ای برجای مانده که به دلیل گم شدن هویت این مجموعه باستانی و تاریخی در خلال قرن ها فراموشی ایرانیان، اهالی منطقه آن را زندان سلیمان می نامیده اند.

2safar

اما در واقع از چگونگی و چرایی این بنا اطلاعات دقیقی در دست نیست و با توجه به ساختار باقی مانده از این اثر ، حدس و گمان هایی با استدلال هایی نه چندان قوی از سوی باستان شناسان گفته شده ، برخی از باستان شناسان به دلیل شباهت دیواره ی بر جا مانده از بنا به کعبه ی زدتشت در نقش رستم در استان فارس ، آن را آتشکده و مکانی مذهبی می دانند. هرچند که هویت خود کعبه زردتشت هم در هاله ای از ابهام قرار دارد و تنها براساس نام و شکل کعبه مانندش آن را کعبه زردتشت خطاب می کنند.

2safar

عده ای هم حدس می زنند که این برج آرامگاه پدر کوروش ، کمبوجیه، باشد که پس از به قدرت رسیدن کوروش آن را به این مکان انتقال داده است. برخی دیگر از باستان شناسان این ساختمان را به دلیل نزدیکی به کاخ های پاسارگاد ، خزانه ای برای نگهداری از لوازم و اسباب سلطنتی و جواهرات و نشان های پادشهایی می دانند.

2safar

اما از این برج پر رمز و راز ساختمانی چهار گوش بوده و ارتفاع آن 14 متر بوده است که بر روی سکویی قرار داشته ،که از سه پله تشکیل می شده و امروزه گردشگران و باستان شناسان بسیاری مجذوب این بنای باستانی هستند. اما جدا از حدس و گمان های پراکنده که در ابهام های تاریخی پیچیده، این ساختمان بنایی است که بخشی از مجموعه سلطنتی کوروش کبیر را تشکیل می دهد و برای بازسازی تصویری باستانی یکی از پازل های برجا مانده از آن دوران تاریخ ایران به شمار می آید.

2safar

تل تخت

بخش دیگری از مجموعه ی پاسارگاد که برای گردشگران جذاب خواهد بود ، تل تخت نام دارد، این قسمت که تختگاه سلطنتی و یا جایگاه ارگ سلطنتی پاسارگاد بوده است و کوروش قصد داشته تا مجموعه ی وسیعی در این بخش بسازد، که با مرگش کار نیمه تمام می ماند. داریوش کبیر بر روی سازه های ساخته شده در دوران کوروش کبیر دژی مستحکم را بنا می کند که در دوران سلوکیان نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

2safar

البته بسیاری از باستان شناسان بر این نظر تاکید دارند که داریوش ارگ سلطنتی پاسارگاد را به محل گنجینه ی پادشهای هخامنشی تبدیل می کند که حتی تا اواخر سلسله ی هخامنشی محل نگهداری گنجینه های آنان بوده که با حمله اسکندر مقدونی بسیاری از آنها به غارت برده می شود و مابقی نیز ناپدید و تخریب شده اند.

2safar

گردشگران در مجموعه ی پاسارگاد با بخش های دیگری از هویت هخامنشیان در دوران ابتدایی سلطنتشان آشنا می شوند و شکل تکامل یافته تر آن را می توانند در 70 کیلومتر آن ور تر در تخت جمشید مشاهده کنند، اما بی گمان سایه سنگین کوروش کبیر مجموعه پاسارگاد را برای گردشگران جذاب تر و دیدنی تر می کند.