جاذبه های گردشگری ایران - خانه ی مشروطه تبریز - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - خانه ی مشروطه تبریز - قسمت اول

2safar

یکی از رخداد های مهم سیاسی و اجتماعی در تاریخ ایران معاصر، انقلاب مشروطه بود، که بسیاری از آن تحت عنوان جنبش مشروطه یاد می کنند، انقلاب مشروطه به مجموعه ای از تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران گفته می شود، که از سلطنت مظفر الدین شاه قاجار تا پایان سلطنت کوتاه مدت محمد علی شاه در ایران به وقوع پیوست.

2safar

مشروطه خواهی به معنای محدود کردن سلطنت و نوعی سیستم حکومتی تحت هدایت مجلسی مردمی است و شاه در این سیستم نقشی سنبلیک را ایفا می کند و امور کشور توسط مجلس به عنوان نمایندگان مردم هدایت می شوند. پس از نارضایتی های متعدد در تهران و اعتراضات عمومی ، مظفر الدین شاه در 14 مرداد 1285 فرمان مشروطیت را امضا کرد.

2safar

این رویداد را می توان به عنوان اولین حرکت مردمی و دموکراسی خواهانه در آسیا دانست، اما با مرگ مظفر الدین شاه و آغاز سلطنت محمد علی شاه، مخالفت شاهِ جدید با محدویت های پیش آمده برای سلطنت آشکار شد تا اینکه محمد علی شاه توسط نیرو های قزاق روس مجلس ملی را به توپ بست و مجلس و مشروطه خواهی برچیده شد . اما این تازه آغاز داستان بود و با قیام مردم تبریز به رهبری ستار خان ، باقر خان و حیدر خان عمو اقلی تحولات مشروطه خواهی در ایران وارد مرحله ای تازه شد و شهر تبریز به مرکز تحولات سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل گردید.

2safar

یکی از رویداد هایی که در دوران قاجار قابل توجه است، نقش محوری و جایگاه این شهر در مقابل دربار و نزدیکی این شهر به واسطه ی بزرگانش به حرکت های مردمی است. از این رو، با قیام مردم تبریز تحولات ایران سمت و سویی دیگر پیدا کرد و استبداد محمد علی شاه تنها یک سال دوام داشت ، به نحوی که این سال را در تاریخ ایران تحت عنوان استبداد صغیر می شناسند.

2safar

گردشگران در شهر تبریز (به عنوان پایگاه مردمی و مقاومت مردم تبریز در برابر نیروهای حکومتی) می توانند یکی از مکان های تاریخی و مهم در این حرکت و جوشش مردمی را از نزدیک ببینند، خانه مشروطه در محله ی راسته کوچه به عنوان بخش مهمی از تاریخ آن دوره ی ایران یکی از جاذبه های گردشگری مهم شهر تبریز به شمار می آید، که روایت گر آن روزهای پر التهاب تبریز و ایران به شمار می رود .

2safar

خانه مشروطه در تبریز هنوز هم حافظ آن دوره تاریخی محسوب می شود، این خانه در غرب بازار تبریز قرار دارد و متعلق به یکی از تجار معروف شهر به نام حاج مهدی کوزه کنانی است، ایشان به واسطه ی علاقه و همفکری با مشروطه خواهان منزل شخصی خودش را به یکی از پایگاه های مهم در تحولات مشروطه پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی کرد و به عنوان یکی تجار با نفوذ و متمول پشتیبان انقلاب مشروطه شد.

2safar

این خانه محل تجمع رهبران انقلاب مشروطه از جمله ستارخان، باقرخان، ثقه السلام و حاج مهدی کوزه کنانی بود و امروزه هم به عنوان موزه و خانه ی مشروطه شناسی در معرض بازدید گردشگران است در ادامه در سایت 2safar به جزئیات این خانه تاریخی و بخش های مختلف آن خواهیم پرداخت.