جاذبه های گردشگری ایران - باغ نظر شیراز

جاذبه های گردشگری ایران - باغ نظر شیراز

2safar

نواحی مرکزی ایران و به نوعی مناطق مختلف ایران همواره با مسئله آب رو به رو بوده اند و از این رو، باغات در فرهنگی ایرانی دارای جایگاه مهمی بوده و به نوعی تفرجگاه اولیه مردم در باغات شخصی شکل می گرفت. در نواحی مرکزی ایران وفور باغات هم کمتر به چشم می آید و گردشگران در شهرهایی مانند یزد و کرمان باغ های زیبایی را می ببینند که مانند نگین انگشتری یک شهر به شمار می آیند.

2safar

اما وصف شیراز با باغ هایش همواره ورد زبان شاعران بوده و گردشگران در بخش های مختلف این شهر باغ های تاریخی و زیبایی را خواهند دید و نمونه های از باغ های معروف ایرانی نیز مانند باغ نظر برای آنان جذابیت بسیاری خواهد داشت.

2safar

باغ نظر یکی از جاذبه های گردشگری شهر شیراز است که از منظر تاریخی دارای اهمیت ویژه است، درختان سر به فلک کشیده این باغ در کنار بوته های گل و جوی آب و با فواره های چهارگانه اش مناظر زیبایی را خلق می کند که در به یک عمارت و بنا متعلق به دوران زندیه منتهی می شود. با به قدرت رسیدن کریم خان زند، باغ نظر هم پا به تاریخ پر حادثه ی این سرزمین می گذارد و برگ هایی از دفتر این تاریخ در این عمارت و در این باغ نوشته می شوند.

2safar

کریم خان زند سر سلسله ی زندیه از میهمان خارجی اش در این بنای زیبا در وسط باغ نظر پذیرایی می کرد. ساختمانی هشت ضلعی که با کاشی کاری های زیبا، ظریف و هنرمندانه آراسته شده است، باغ نظر پیش از دوران زندیه ساخته شده است اما احداث بنا های مختلف و زیبا سازی بیشتر آن در دوران زندیه صورت گرفت. کریم خان مراسمات رسمی حکومتش را در میان درختان نارنج و کاج باغ برگزار می کرده است و وصیت می کند که وی را در این عمارت به خاک بسپارند.

2safar

پس از مرگ وی، و سلسه ی زندیه قوام چندانی نیافت، و با حوادث مختلف تاریخی ایران پذیرای قدرت شاه و خاندانی جدید شد، آغا محمدخان قاجار بر اریکه قدرت تکیه زد و بدلیل عدوات دیرینش با کریم خان جسد وی را از عمارت زیبا و هشت ضلعی باغ نظر بیرون کشید و استخوان های جسد کریم خان را در زیر پلکان خلوت کریم خانی در کاخ گلستان تهران دفن کرد که تا زمان انقراض سلسه ی قاجار در آنجا بود و با به حکومت رسیدن رضا شاه جسد کریم خان هم در آرامگاه خود در باغ نظر آرام گرفت.

2safar

از این روست، که باغ نظر علاوه بر زیبایی های بصری و طاق های باشکوه و مقرنس کاری های عمارت کلاه فرنگی اش از جذابیت تاریخی بسیاری برخوردار است، عمارتی زیبا در باغی زیبا که محل بسیاری از رخ داد های تاریخ ایران بوده و گردشگران در این باغ و در این عمارت شاهد یکی از موزه های شیراز به نام موزه ی پارسی خواهند بود،که در ادامه در سایت 2safar این موزه را هم برای شما معرفی خواهیم کرد.