جاذبه های گردشگری ایران - باغ جهان نما شیراز

جاذبه های گردشگری ایران - باغ جهان نما شیراز

2safar

اگر بخواهیم باغ ایرانی را برای چندمین بار در 2safar تعریف کنیم، شاید اشاره به المان ها و مشخصات این نوع فضا ها تکرار کلمات باشد، اما وقتی بدانیم که تیمور گورکانی یا همان تیمور لنگِ معروف در تاریخ، پس از حمله به نواحی و فتح مناطق شرقی ایران، آسیای مرکزی، آذربایجان و بخشی از عراق در هنگام ورود به شیراز در یکی از باغ های معروف شیراز به نام باغ جهان نما (که یکی دیگر از نمونه های برجسته و اصیل باغ ایرانی به شمار می آید ) ساکن شد، این باغ چنان او را شیفته خود کرد که در هنگام بازگشت به سمرقند(که از مناطق خوش آب و هوا و زیبا آسیای مرکزی محسوب شود) دستور به ساخت باغی مانند باغ جهان نما را داد و نام آن باغ را هم جهان نما گذاشت.

2safar

باغ های ایرانی به واسطه ی همین نوع تاثیرات است که برای سیاحان دیروز و گردشگران امروز یکی از بخش های زیبا، دیدنی و لذت بخش نواحی مختلف ایران به شمار می آیند. باغ جهان نما در شیراز همان طور که گفته شد، یکی از نمونه های باغ ایرانی است که به شهادت تاریخ در دوران آل مظفر و آل اینجو یکی از دیدنی ترین بخش های شیراز به شمار می رفته که در برخی از کتاب های تاریخی و به نوشته سیاحان(که تنها جهانگرد نبودند بلکه سیاستمداران، فیلسوفان و دانشمدنانی بودند که برای کشف جهان و یا سفر و ماموریتی مناطق مختلف را توصیف می کردند) زینت الدنیا بوده است.

2safar

باغ جهان نما با مساحتی 8/2 هکتار یکی از فضا های سبز بزرگ در شیراز به شمار می رود. در دوران صفویه هم باغ جهان نما مورد توجه قرار داشته و شاردن سیاح معروف هم در مورد این باغ و زیبایی هایش نوشته است، چرایی این نوع جذابیت شاید در نگاه اول سیاحان و گردشگران جای سوال باشد، که باغی با دیوار هایی بلند و محصور، فضای سبز وسیع و درختانی متنوع و قطور چرا از چنین شهرتی برخوردار است؟!

2safar

وقتی وارد باغ جهان نما می شویم، عناصر را در کنار هم چیده شده ، با ظرافتی دقیق و مهندسی می بینیم که عناصری ساده را به شکوه و زیبایی تمام رسانده اند، دیوار هایی محصور، باغ را از مناطق اطراف جدا می کند، تنوع گیاهی و درختان باغ فضا هایی متکثر و متنوع ایجاد نموده و بیننده در تنوعی ساختار مند و هدایت غرق می شود و گذر جوی آب هم به عنوان عنصری حیاتی در کنار درختان و با ایجاد جوی در باغ مدیریت می شود.

2safar

این عناصر در کنار یک عمارت در وسط باغ مجموعه ای باشکوه، زیبا و چشم نواز را ایجاد می کند که از ویژگی های بارز باغ های ایرانی در باغ جهان نما هستند. عمارت باغ جهان نما در ددوران زندیه و باز هم به دستور کریم خان زند ساخته شده که با آجر کاری های زیبا و کچ بری های هنر مندانه ، بنایی هشت ضلعی رد دوطبقه را ایجاد کرده اند، که 4 شاه نشین در چهار طرف عمارت قرار گرفته و حوض های کوک و بزرگی هم در اطراف بنا ساخته شده اند.

2safar

باغ جهان نما یکی از بهترین مکان هایی است که گردشگران در این شهر زیبا شاهد آن خواهند بود، با آرامش می تواند یکی از مکان هایی باشد که خاطراتی دلنشین و آرامش بخش را برای بازدیدکنندگان بر جای بگذارد.