جاذبه های گردشگری ایران - بازار سرتاسری کرمان

جاذبه های گردشگری ایران - بازار سرتاسری کرمان

2safar

برای شروع سفر در کرمان بهترین انتخاب بازار سرتاسری این شهر است، بازاری قدیمی و تاریخی که یکی از نماد های شهر کرمان به شمار می آید و به عنوان قلب تپنده ی کرمان در سالیان متمادی مرکزیت شهر را شکل می داده و یکی از جاذبه های دیدنی کرمان محسوب می شود.

2safar

بازار سرتاسری یکی از قدیمی ترین بازار های متمرکز ایران است که در شهر کرمان در طول دوره های مختلف تاریخی شاخ و برگ بیشتری پیدا کرده و حکام مختلف در دوران تاریخی متفاوتی هر کدام نقش و اثری از خود در این بازار تاریخی بر جای گذاشته اند.

2safar

این بازار هم به سیاق دیگر بازار های قدیمی با المان های معماری ایرانی ساخته شده است و طاق و گنبد های بازار با آجرکاری و نقوش کاشی کاری شده جلوه بیشتری پیدا کرده اند. حیاط ، کارونسرا و دیگر بخش هایی که در امتداد این بازار وسیع شکل گرفته اند، هر کدام به صورت منفک برای گردشگران جذابیت خود را دارند.

2safar

بازار سرتاسری کرمان یکی از طولاتی ترین بازار های ایران است که در راس این لیست نیز قرار دارد. این بازار با طول 1200 متر، از قرن هشتم هجری به بعد شکل گرفته و نکته ی قابل توجه در این بازار پیوستگی و قرار داشتن بسیاری از راسته های اصلی تجارت کرمان در این بازار است که باعث شده برخی از آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری شهر کرمان هم بخش هایی از این بازار تاریخی محسوب شوند و هرکدام در گوشه ای از بازار پذیرای بازدیدکنندگان و گردشگران باشند.

2safar

بازار سرتاسری از میدان ارگ شروع می شود وگردشگران در آغاز مسیر به دو بازار نقارخانه و بازار سراجی بر می خورند که این دو بازار را به دلیل نزدیکی به میدان ارگ، بازار ارگ می خوانند. پس از عبور از این بازار به محل تقاطع چهار راسته ی ، بازار ارگ، بازار گنجعلی خان، بازار مسگری و بازار میدان قلعه می رسیم که به چهار سوقِ( در بازار های قدیمی راسته های بازار مانند شاخ و برگ های کشیده به اطراف بازار هستند و محل تقاطع چهار راسته را چهار سوق می نامند، که تراکم جمعیتی بیشتری دارد و محل تردد افراد از راسته های مختلف است و از این نظر یکی از قسمت های مهم بازار ها به شمار می رود، از این رو در این قسمت ها شاهد تزئینات بیشتر و هنر نمایی معماران در دوره های مختلف تاریخی در شهر های مختلف هستیم ) گنجعلی خان معروف است.

2safar

این چهار سوق یکی از مکان های تاریخی و زیبای بازار سرتاسری است، که طاق و زیر گنبد این مکان با گچ بری هایی چشم نواز آراسته شده اند. علاوه بر هنرآفرینی گچ کاری این بنا ، در این چهار سوق نقاشی های آب رنگی وجود دارد که با وجود قدمت 400 ساله ی شان همچنان زیبا مانده اند و به نوعی زیبایی این مکان تراکم جمعیتی این محل را به دلیل نگاه کردن عابرین به گنبد و طاق چهار سوق افزایش می دهد و تجار فرصت بیشتر و بهتری برای فروش اجناس شان دارند و به نوعی گل بازار به شمار می آید.