جاذبه های گردشگری ایران - بازار سرتاسری کرمان - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - بازار سرتاسری کرمان - قسمت دوم

2safar

در ادامه ی معرفی بازار سرتاسری کرمان از راسته های و بازار های مختلفی عبور خواهید کرد که هر کدام از این بازار ها با توجه به سبک معماری غالب در دوره ی تاریخی شان ساخته شده اند و از این نظر مجموعه متصل و باشکوهی از سبک های معماری هنر ایرانی به شمار می آیند. به طور مثال پس از چهار سوق در ادامه مسیر اصلی بازار به راسته ای می رسیم که به آن بازار گنجعلی خان گفته می شود، این بازار که با اِلمان های معماری سبک صفوی شناخته می شود از بخش های دیدنی و جذاب بازار سرتاسری است، حمام گنجعلی خان ، که یکی از دیدنی ترین جاذبه های گردشگری کرمان محسوب می شود هم، در این راسته قرار گرفته است و مغازه های متعددی هم در این راسته ساخته شده اند.

2safar

اما خود معماری بازار گنجعلی خان با تم اصلی بازار هماهنگ است ، اما تفاوت های سبکی در ساخت این بازار آن را زیبا تر ساخته است، از هنر معماری بکار رفته در این بازار هم خود طاق نما ها به تنهایی جلوه خاصی به این مجموعه می بخشند. قسمت دیگری از بازار سرتاسری ، بازار اختیاری است، این بازار که بعد از بازار گنجعلی خان در مسیر اصلی بازار ساخته شده، دارای بخش ها و شاخه و برگ های دیدنی است که بازدید از آنها خالی لطف نیست و هر کدام بنایی تاریخی در این بازار قدیمی به شمار می روند. مدرسه ی شیخیه، کاروانسرای گلشن و سه بازارچه این راسته قدیمی و زیبا را تشکیل می دهند.

2safar

اما قسمت مورد توجه گردشگران در بازار سرتاسری ، پس از بازار اختیاری شروع می شود، محدوده ای که در سال 1282 هجری قمری به دستور حاکم وقت شهر کرمان به نام وکیل الملک ساخته می شود و به اسم آن را هم وکیل می گذارند. در این بازار گردشگران در چایخانه سنتی وکیل می توانند اوقات خوشی داشته باشند و در کنار آن از حمام وکیل ، کارونسرا و مسجد وکیل هم دیدن کنند.

2safar

پس از بازار وکیل به بازار سردار می رسیم ، که بیشتر راسته پارچه فروشان به شمار می آید و این بازار شامل چند بازارچه می شود که بخش های جانبی بازار سرتاسری را شکل می دهند . بخش دیگری از بازار سرتاسری را بازار مظفری تشکیل می دهد که تکیه بازار، مسجد جامع کرمان و قدمگاه بازار از قسمت های مختلف این بازار تاریخی به شمار می آیند.

2safar

اگر گردشگران می خواهند از راسته ی آهنگران دیدن کنند که هنوز هم آهنگری به شکل سنتی در این بازار وجود دارد باید از بازار محمود دیدن کنند، اما بازار دیگری که در بازار سراسری قرار دارد و در انتها به همان چهار سوق زیبای بازار منتهی می شود، بازار میدان قلعه است ،که یک سر آن بازار محمود و انتهای آن چهار سوق گنجعلی خانی است.

2safar

اما با همه این اوصافِ جز به جز از بازار های بازار سرتاسری کرمان که بر خی از بازار های آن مانند بازار زرگری، مسگری، کفاش ها و عطار ها را شرح ندادیم اما این بازار بزرگ وسیع به منزله قلب اقتصادی و اجتماعی کرمان مجموعه بی نظیری را به روی گردشگران باز می کند و شهر کرمان برای گردشگران جذاب تر و دیدنی تر خواهد بود.