جاذبه های گردشگری ایران - آرامگاه خواجوی کرمانی شیراز

جاذبه های گردشگری ایران - آرامگاه خواجوی کرمانی شیراز

2safar

***** دوش می‌کردم سؤال از جان که آن جانانه کو؟ گفت: بگذر زان بت پیمان شکن پیمانه کو؟ *****

***** صبحدم دل را مقیم خلوت جان یافتم از نسیم صبح بوی زلف جانان یافتم *****

در ادامه معرفی جاذبه های گردشگری شهر شیراز به آرامگاه خواجوی کرمانی می رسیم. کمال الدین ابوالعطاء محمود بن علی بن محمد معروف خواجوی کرمانی یکی از شاعران بنام ادبیات فارسی است که در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری زندگی می کرد، او در کرمان متولد شد و به واسطه ی وضعیت مناسب مالی خانوادگی از علوم روز روزگار خود بهره مند شد و به بسیاری از شهر ها و کشور ها سفر کرد، خواجو دارای آثار متعدی است و بر شاعران پس از خود از جمله حافظ شیرازی تاثیر گذار بود، ایشان در شیراز جان سپردند و در نزدیکی تنگه الله اکبر و دروازه قرآن دفن شدند.

2safar

امروزه آرامگاه این شاعر یکی از جاذبه های فرهنگی و تاریخی شیراز به شمار می رود، البته تا سال 1315 آرامگاهی در کنار سنگ قبر خواجو وجود نداشت، در این سال بود که اداره فرهنگ فارس اقدام به ساخت آرامگاه کرد. در سال 1337 هم اداره ی باستان شناسی فارس در بخش شمالی آرامگاه تغییراتی را برای بهبود وضعیت آرامگاه انجام داد، که در این قسمت اتاقی ساخت و اشعاری از او را در آنجا قرار داد.

2safar

آرامگاه خواجو به لحاظ معماری دارا ی ویژگی خاصی است فضای بدون سقف با دو ستون بر افراشته برای گردشگران جالب توجه است و سنگی در وسط آرامگاه قرار گرفته که بر روی آن تنها آیه از قرآن نوشته شده است و بر روی آن نامی از خواجوی کرمانی برده نشده و تنها بر اساس راهنمایی ها و روایت های تاریخی و باستان شناسی این محل را محل دفن و قبر خواجوی کرمانی می دانند.

2safar

گردشگران در فضای آرمگاه بوستان نزدیک آرامگاه خواجو می توانند یکی از تفرجگاه های مردم شیراز ببینند و با یکی از شاعران بنام ایران زمین آشنا شوند و برخی از اشعار او را بخوانند. البته در نزدیکی آرامگاه 3 غار هم وجود دارای که در یکی از این غار ها، بنا به گفته ی مورخان بقعه ی یکی از وزرای ابواسحاق اینجو به نام خواجه عمادالدین محمود در آن وجود دارد، فضای سبز بوستان در نزدیکی دروازه برای گردشگران اوقات لذت بخشی را رقم می زند.

2safar

شیراز در هر گوشه اش برای گردشگران جاذبه ایی دارد که دارای جذابیتی خاص است، فضای کوه در کنار غار ها و آرامگاه خواجو با مضامین عرفانی اشعار خود خواجوی کرمانی سنخیت و هم زبانی بسیاری دارد و به نوعی در چنین فضایی گردشگران و میهمانان با اشعار خواجو ارتباط بیشتری برقرار می کنند و این شاعر پارسی گویِ عارف بر فراز تنگه الله اکبر نظاره مسافران دروازه قرآن است.