جاذبه های گردشگری ایران - آتشکده کرمان

جاذبه های گردشگری ایران - آتشکده کرمان

2safar

در مناطق مرکزی ایران جمعیت های زردتشتی حضور پررنگ تری نسبت به دیگر مناطق ایران دارند و این به دلیل موقعیت جغرافیایی است که در پناه دادن این اقلیت ایرانی در مناطق کویری و مرکزی ایران موثر بوده است. کرمان هم بخشی از زردتشتیان ایران را در خود جای داده و گردشگران می توانند یکی از اماکن مذهبی این اقلیت دینی را در کرمان ببینند.

2safar

آتشکده زردتشیان به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری کرمان شناخته می شود در حالی که از قدمت این محل زمانی زیادی سپری نشده و اما جذابیت های متنوعی وجود دارد که گردشگران را به این محل می کشاند. آتشکده زردتشتیان کرمان در سال 1303 و در دوران پهلوی اول و با توجه به امکان فعالیت بیشتر این اقلیت دینی در ایران بنا شد. این آتشکده در خیابان برزو آمیغی قرار گرفته، که بنای آن در باغی متعلق به جهانگیر اشیدری ساخته شده است البته در ساخت این بنا نمی توان نقش تاجری از پارسیان هندوستان را نادیده گرفت. اسم این فرد جمشید خدا رحم نرسی آبادی بوده است و او در مسیر تجارتش از هندوستان به ایران ، اقدام به انجام اموراتی برای تسهیل زندگی و امور عبادی هم کیشان خود می کند. در کرمان هم او با کمک زردتشتیان کرمان اقدام به ساخت آتشکده می نماید، که امروزه یکی از مراکز زردتشتیان در ایران به شمار می رود.

2safar

معماری بنای آتشکده مانند دیگر معابد زردتشتی در عین سادگی و عدم تجملات معماری بنا شده و آجر کاری قسمت عمده ای از بنای ساختمان را تشکیل می دهد. سه عبارت هُمت،هُوخت و هُورَشت که به معنی اندیشه ی نیک، گفتار نیک و کردار نیک می باشند هم بر سر در آتشکده نقش بسته ، که در ورودی آتشکده چشم گیر به نظر می آید.

2safar

آتش موجود در این آتشکده هم به دوران پیش از اسلام و زمان ساسانیان باز می گردد که با زحمت و رنج بسیاری از آن دوران باقی مانده است، همان طور که در آتشکده یزد هم دیدیم، حفظ آتش مقدس مراحل و مقدمات بسیار دشواری را تا به امروز طی کرده است.

2safar

اما این آتشکده تنها عبادت گاهی برای زردتشتیان کرمان به شمار نمی آید بلکه موزه ی مردم شناسی زردتشتیان به عنوان اولین موزه زردتشتیان جهان نیز در این آتشکده دایر است. این موزه در دهه ی 1370 شمسی آغاز به کار کرد و در طی این سالها بسیاری از اسناد و مدارک در مورد زردتشیان ایران را جمع آوری کرده است و گردشگران در این مکان با بخش های مختلفی از هویت این اقلیت دینی ایرانی در ایران امروز بیشتر آشنا خواهند شد.

2safar

گردشگران در این موزه می توانند لباس های اصیل زردتشتی، آتشدان ها و روغن سوز ها و بسیاری از آثار قدیمی و حتی باستانی مرتبط با زردتشتیان را از نزدیک ببینند، بخش هایی از هویت قدیمی ترین هویت مذهبی ایران که در دوران باستان شکوه و عظمت بسیاری داشتند و امروز به عنوان یکی از ادیان توحیدی در ایران پیروان فراوانی دارد.