بازار تاریخی غاز اصفهان ثبت ملی می شود

فرداد پرواز

20 مهر 1396


مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، در نشست شورای ثبت اداره کل از تهیه پرونده بازار تاریخی غاز اصفهان برای ثبت ملی آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ازاصفهان و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ؛ فریدون الهیاری در حاشیه نشست شورای ثبت ملی آثار تاریخی استان اصفهان اظهار داشت: در این نشست طرح های اولیه ویژه ثبت ملی چند اثر تاریخی در سطح استان مطرح شد و برای تهیه پرونده و ارسال به شورای ملی ثبت آثار تاریخی کشور مورد تائید قرار گرفت .

وی تاکید کرد: قلعه تاریخی روستای جندابه ،در شرق استان اصفهان و حمام و موزه خانعلی در شهرستان سمیرم از جمله بناهای تاریخی تائید شده برای ثبت در این نشست است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، در ادامه به تلاش برای حفاظت از آثار تاریخی اصفهان پیش از دوران صفوی اشاره کرد و افزود: در محور شمال شرق شهر اصفهان و در محدوده خیابان ولیعصر و در امتداد بازار بزرگ و تاریخی اصفهان، طرح ثبت بازار تاریخی غاز اصفهان نیز مطرح و با اکثریت آراء تائید شد.

وی گفت: شواهد تاریخی حاکی است برای نخستین بار این بازار تاریخی در سده پنجم هجری قمری (دوران سلاجقه) ایجاد و پس از آن در سایر ادوار تاریخی بسط و گسترش یافته است. در حریم این بازار تاریخی بناهای ارزشمندی همچون: امتداد بازار اصفهان، کاروانسراهای تاریخی، بخشی از کنیسه های اصفهان و همچنین مسجد تاریخی کمرزرین قرار گرفته است.

الهیاری اضافه کرد: طرح ثبت ملی مسجد جامع شهرستان سمیرم، یک خانه تاریخی در شهر تاریخی زواره و یک خانه تاریخی نیز در روستای قارنه در شرق شهرستان اصفهان از دیگر آثار تاریخی تائید شده در این نشست برای ارسال به شورای ثبت ملی آثار تاریخی ،کشور است.


tnews.ir