تکنولوژی مسافرت برای اولویت دادن به تجارب مشتری در سال 2018 - GDPR بزرگترین چالش تکنولوژی

فرداد پرواز

19 دی 1396


خریداران به اولویت بندی هزینه های بازاریابی محتوا، امکانات پرداخت و تجارب مهمان می پردازند. با این حال بررسی نشان می دهد که بزرگترین چالش های فناوری - تطابق GDPR و ادغام NDC - با یک سوم از خریداران (29٪) هنوز هم در مورد تکنولوژی GDPR خود مطمئن نیستند.نظرسنجی جدیدی از Travel Technology Europe نشان می دهد که علیرغم مواجه شدن با چالش های جدی در دفتر پشتی، خریداران مسافرت و فن آوری هتل اولویت بندی هزینه های فناوری های جدید را که تجربه مشتری را در سال 2018 بهبود می بخشد، بررسی خواهند کرد. بزرگترین بخش هزینه های تکنولوژی جدید در سال 2018 است. GDPRبزرگترین چالش فناوری است.این تحقیق نشان می دهد که انطباق GDPR بزرگترین چالش فنی سال 2018 خواهد بود. این بدان معناست که مدیریت فرایندهای NDC، حفظ رقابت با رقبا و حفظ وب سایت های سفر و هتل پویا و به روز است.


https://www.traveldailynews.com