توسعه گردشگری ایران با همکاری ژاپنی ها

فرداد پرواز

4 خرداد 98


گروه کارشناسان جایکا (آژانس همکاری های بین المللی ژاپن) قرار است در دو ماه آینده به جمع آوری اطلاعات دقیق و بازدید از ظرفیت های گردشگری شمال غرب کشور و پس از آن تعریف اقدامات اولیه جهت پیشبرد اهداف توسعه گردشگری اقدام کنند. به گفته نماینده جایکا در این پروژه که با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران و این موسسه ژاپنی اجرا خواهد شد، تدوین برنامه توسعه گردشگری منطقه شمال غرب کشور، برنامه مدیریت مقصد و استراتژی بازاریابی با رویکرد توجه به ظرفیت های تاریخی فرهنگی این منطقه با تاکید بر جاده ابریشم، افزایش سرمایه گذاری در توسعه گردشگری، جلب مشارکت جوامع محلی، برندسازی گردشگری استانی و منطقه ای و مدیریت جامع توریسم در منطقه مورد توجه قرار می گیرد.