اقامتگاه های بوم گردی در غرب استان اصفهان توسعه می یابد

فرداد پرواز

20 شهریور 1396


مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان، با بیان اینکه اقامتگاه های بوم گردی در غرب استان توسعه می یابد، گفت: برای نخستین بار در پنجاه سال اخیر گردشگری پایدار در غرب استان اصفهان رونق یافته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ، فریدون الهیاری با حضور جشن بزرگ ثبت ملی آثار تاریخی شهرستان چادگان در منطقه چنارود اظهار داشت: غرب استان اصفهان که در دامنه های سلسله جبال سترگ زاگرس قرار گرفته و از آب و هوای بسیار خوبی برخوردار است از توان بالقوه فراوانی برای توسعه گردشگری برخوردار است.

وی افزود: در سال های گذشته متاسفانه از این توان بالقوه استفاده چندانی برای توسعه گردشگری منطقه بهره گیری نشده و حتی ایجاد دهکده تفریحی زاینده رود در این شهرستان نیز به توسعه پایدار گردشگری نینجامیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: در سه سال گذشته تمامی توان خود را به کار بستیم تا از موهبت های طبیعی خداوندی در این منطقه بزرگ از یکسو و با حفاظت از آثار تاریخی ارزشمندی که در منطقه وجود دارد، از سوی دیگر زمینه را برای توسعه همه جانبه گردشگری در غرب استان به گونه ائی که مردم از همه بخش های منطقه غرب، از مواهب آن بهره مند شوند آغاز کنیم.


tnews.ir