فرداد پرواز

تور گوانجو

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
6990000 تومان 8390000 تومان 6990000 تومان 6490000 تومان 5990000 تومان گوانجو

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8390000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6990000 تومان
کودک با تخت
6490000 تومان
کودک بدون تخت
5990000 تومان
توضیحات
STD ROOM