تور گردشگری برای کودکان کار

فرداد پرواز

12 مهر 1396


به مناسبت ۱۶ مهر، روز جهانی کودک، از سوی شهرداری منطقه ۱۱ تور گردشگری یک روزه و کارگاه آموزشی با موضوع "مهارت نه گفتن" برای کودکان کار و خیابان برگزار می‌شود.

عباس طباطبایی، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۱ در ارتباط با اهداف این برنامه گفت: برگزاری تور یک روزه گردشگری به باغ پرندگان برای کودکان کار و والدین آن ها با هدف تجربه سفر کودکان کار با خانواده توسط اداره رفاه و خدمات اجتماعی این منطقه انجام خواهد شد. ضمن آن که در حاشیه این برنامه کارگاه آموزشی با موضوع آموزش رفتار مناسب بین کودکان و والدین برگزار می شود.

بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱،طباطبایی همچنین در ارتباط با سایر برنامه های پیش بینی شده برای کودکان در روز جهانی کودک گفت: برگزاری کارگاه آموزشی برای کودکان کار با موضوع "مهارت نه گفتن" در فرهنگسرای رازی نیز از جمله برنامه های پیش بینی شده در روز جهانی کودک در منطقه یازده می باشد.


tnews.ir