فرداد پرواز

تور کوالالامپور (7شب)-ویژه نوروز

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4290000 تومان 4990000 تومان 4190000 تومان 4090000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

4545000 تومان 5070000 تومان 4510000 تومان 4335000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

فردادپرواز
B.B
4625000 تومان 5225000 تومان 4580000 تومان 4350000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

4790000 تومان 5590000 تومان 4745000 تومان 4420000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

4760000 تومان 5405000 تومان 4700000 تومان 4390000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

4795000 تومان 5460000 تومان 4735000 تومان 4415000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

فردادپرواز
B.B
4990000 تومان 5970000 تومان 4920000 تومان 4480000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

فردادپرواز
B.B
5090000 تومان 6145000 تومان 4990000 تومان 4515000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

فردادپرواز
B.B
5150000 تومان 6270000 تومان 5055000 تومان 4535000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

فردادپرواز
B.B
5190000 تومان 6370000 تومان 5090000 تومان 4555000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

4955000 تومان 5885000 تومان 4880000 تومان 4470000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

5260000 تومان 6480000 تومان 5199000 تومان 4575000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

5450000 تومان 6870000 تومان 5280000 تومان 4640000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

فردادپرواز
B.B
56950000 تومان 7350000 تومان 5545000 تومان 4730000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

5810000 تومان 7575000 تومان 5650000 تومان 4770000 تومان

تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4190000 تومان
کودک بدون تخت
4090000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4545000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5070000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4510000 تومان
کودک بدون تخت
4335000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4625000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5225000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4580000 تومان
کودک بدون تخت
4350000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4745000 تومان
کودک بدون تخت
4420000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5405000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4700000 تومان
کودک بدون تخت
4390000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5460000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4735000 تومان
کودک بدون تخت
4415000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5970000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4920000 تومان
کودک بدون تخت
4480000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6145000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4990000 تومان
کودک بدون تخت
4515000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6270000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5055000 تومان
کودک بدون تخت
4535000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6370000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5090000 تومان
کودک بدون تخت
4555000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4955000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5885000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4880000 تومان
کودک بدون تخت
4470000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5260000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6480000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5199000 تومان
کودک بدون تخت
4575000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6870000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5280000 تومان
کودک بدون تخت
4640000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
56950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7350000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5545000 تومان
کودک بدون تخت
4730000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7575000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
5650000 تومان
کودک بدون تخت
4770000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : ویژه 27 اسفند 96 05 فروردین ماه 97
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور کوالالامپور (7شب)-ویژه نوروز,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:24 اسفند ماه,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,سیم کارت,گشت شهری با نهار,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :42900000ریال,
  کشور مقصد:مالزی,
  شهر مقصد:کوالالامپور,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • توضیحات :
  1. هزینه نوزاد 790/000 تومان می باشد .
  2. مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار بوده و آژانس فرداد پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت ندارد .
  3. در صورت افزایش نرخ ارز تا 5% ما به التفاوت آن اخذ می گردد.
  4. قبل از رزرو با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید یا از طریق سیستم رزرواسیون آنلاین Fardadparvaz.com نسبت به مشاهده نرخ ها اقدام فرمائید.
  5. پرداخت 60%کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست .
  خدمات تور شامل : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان – 8 شب اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی-یک گشت شهری با نهار در کوالالامپور-سیم کارت رایگان- بیمه مسافرتی- راهنمای فارسی زبان